И Сметната палата потвърди, че ВАК е неефективна

И одит на Сметната палата потвърди, че работата на Висшата атестационна комисия (ВАК) е неефективна. Част от констатациите на одита са, че процедурите за кариерно израстване са тромави, усвояването на средства също е било неефективно.

Продължителността на процедурата от постъпването ѝ във ВАК до даване на научната степен или научното звание е от 1 до 12 месеца. В голяма част от процедурите не може да се проследи продължителността им. Прегледаните протоколи на заседанията на президиума на ВАК показват, че е създадена практика за провеждане на заседания в един и същи ден, като едно заседание е прекъсвано за кратка почивка и са оформени два протокола. По този начин са получавани двойни хонорари от членовете на президиума.

Заключението на одита е, че не е упражнен ефективен контрол за разработване, приемане и актуализиране на препоръчителните критерии за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания за всички области на науката, както и за внасяне на единство в критериите за даване на научни степени и научни звания.

Комисията беше закрита с приемането на Закона за развитието на академичния състав, но продължава да работи, а с отмяната на текстове от новия закон от Конституционния съд, срокът ѝ на действие вероятно ще бъде удължен.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?