И според омбудсмана "чернилките" в заглавието на вестник е расизъм

Заглавието на първа страница на вестник "7 дни спорт" от 18 януари 2012 г. "Новите в ЦСКА: Италианец, швед и две чернилки", е форма на дискриминация на расова основа, се посочва в принципна позиция на омбудсмана, изпратена до БТА.

"Смятам, че определението "чернилка" в цитираното заглавие има обиден и унизителен характер и представлява форма на дискриминация на расова основа", смята Константин Пенчев. Според него още по-обезпокоително е, че главният редактор на вестника не вижда нищо расистко в заглавието и обяснява, че "чернилки" е уличен жаргон, но не и обидна дума.

Юлий Москов действително защити заглавието на ръководения от него вестник, като неколкократно подчерта, че то било жаргонно и тиражно и че тази си говорели всички, но в него нямало нищо обидно.

Константин Пенчев подчертава, че не е срещу използването на т. нар. уличен жаргон в българските медии, когато същият се употребява за експресивно насочване на вниманието към определен проблем или подчертаване на авторска теза.

"В случая обаче смятам, че съдържанието на определението "чернилка" не е употребено в посочения смисъл, а има за цел да обиди и внуши омраза към конкретни малцинствени и етнически групи", казва омбудсманът.

Той напомня препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки по повод на "речта на омразата". Според нея понятието "реч на омразата" се разбира като термин, който обхваща "всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, вкл. нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с имигрантски произход".

В Принцип "6" от препоръката се поставя и акцент върху медиите, тъй като носят отговорност за изграждане на културата на толерантност в обществото, отбелязва общественият защитник.

Омбудсманът приветства започналата проверка от страна на Комисията за защита от дискриминация. В случай че се установи дискриминация в заглавието на вестника, препоръчвам тази комисия да задължи издателя на вестника да приеме правила за самоконтрол, недопускащи публикуване на дискриминационни материали и статии, посочва той.

Константин Пенчев сезира и главния прокурор с предложение за извършване на проверка по случая, с оглед на данни за извършено престъпление "за подбуждане към дискриминация и омраза, основани на раса" по чл. 162-163 от Наказателния кодекс.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?