И учителите се оплакват от сложното учебно съдържание

И учителите се оплакват от сложното учебно съдържание

Почти половината учители у нас смятат, че основният проблем на образователната ни система е незаинтересоваността на учениците от учебния материал. Това показва национално проучване сред учителите в основното училище.

Над 30 на сто от учителите смятат, че сложното учебно съдържание е огромен проблем в образователната ни система, съобщи БНР. Преобладаващата част от преподавателите са на мнение, че училището има важна роля за формирането на ценностите на младите хора и посочват, че то трябва да възпитава в качества като толерантност, зачитане на човешкия живот, отстояване на собствено мнение, уважение към други култури и религии, зачитане на човешките права.

С постигането на тези цели се сблъсква със сложното учебно съдържание и предизвикателството да се представи учебният материал по интересен начин.

Независимо от проблемите, с които се сблъскват, за 71 процента от учителите нуждите на всяко дете са най-важни и те се стараят да развият потенциала на учениците. 83 процента от преподавателите виждат себе си по-скоро като вдъхновители и мотиватори, а не толкова като приносители на знание.

70 на сто от учителите се стремят да изграждат непринудени и приятелски отношения със своите ученици и едва 15 на сто държат на строгите и дистанцирани отношения учител - ученик.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?