И управителят на БНБ с позитивни послания към световния финансов елит

Димитър Радев

Ден след интервюто на финансовия министър Владислав Горанов за международната агенция Блумбърг, подобно изявление направи и управителят на БНБ Димитър Радев, този път пред Ройтерс.

И двамата убеждават световния финансов елит в стабилността на българската финансова система след двата умерено критични международни доклада за страната от 22 май – специфичните препоръки на Европейската комисия и оценката на финансовия сектор на Международния валутен фонд. И двата документа откриват известни уязвимости в банковия надзор и по отношение на лошите кредити и експозициите към свързани лица в банковата система, въпреки крайно позитивните резултати от проверката на сектора, които БНБ обяви през август 2016 г.

Интервютата на Горанов и Радев се случват и на фона на публикуваните в сряда от Брюксел предложения на ЕК за засилване на еврозоната и превръщането ѝ в по-привлекателен съюз за държавите, които все още са извън нея, каквато е България.

Централната банка на България обсъжда мерки за намаляване на нивото на необслужваните кредити, което спада, но все още е тежест за добре капитализирания банков сектор на страната, казва управителят Димитър Радев в интервюто пред Ройтерс.

Делът на необслужваните кредити спадна до 13.2 % в края на 2016 г. от 14.6 % в края на 2015 г. До края на март делът се понижи още до 12.6 %. Но това все още е доста над средното ниво за ЕС от около 5.5 %.

"През последната година е налице видима низходяща тенденция. Убеден съм, че ще консолидираме тази тенденция до, като цяло, сигурни нива“, посочва Радев.

По думите му централната банка е в процес на разработване на регулаторни мерки и насоки за увеличаване на провизиите за загуби по кредити, повишено отписване на несъбираеми кредити, и за насърчаване на по-консервативно оценяване на кредитите и обезпеченията.

Радев посочва още, че БНБ ще подкрепи развитието на вторичен пазар за лоши кредити и ще наложи по-голяма прозрачност.

От изявлението на управителя не става ясно дали в крайна сметка ПИБ е попълнила предписания от БНБ капитал в размер на 206 млн. лв. в срока до 30 април или не.

"Банките прилагат предписаните от нас мерки. Всъщност, техните планове за увеличаване на капитала са в напреднал етап“, казва Радев. "Ние в пълна степен използваме инструментите, които са под наш контрол, за да продължим тенденцията“, посочва той.

Централната банка прогнозира икономически растеж за тази година от 3 процента, но според Радев прогнозата може да се коригира нагоре следващия месец при повишено вътрешно търсене и износ.

Той заяви, че Централната банка подкрепя усилията на България за приемане на еврото след влизането на страната в ЕС преди 10 години.

"Централната банка изпълнява своя мандат, което се изразява в поддържане на ценова стабилност и стабилност на паричния съвет. Без тази стабилност останалите стъпки (към еврозоната) не биха били особено продуктивни“, посочва Радев.

Още от Бизнес

Кой според вас стои зад решението за отстраняване на Силвия Великова?