И управителят на БНБ с позитивни послания към световния финансов елит

Димитър Радев

Ден след интервюто на финансовия министър Владислав Горанов за международната агенция Блумбърг, подобно изявление направи и управителят на БНБ Димитър Радев, този път пред Ройтерс.

И двамата убеждават световния финансов елит в стабилността на българската финансова система след двата умерено критични международни доклада за страната от 22 май – специфичните препоръки на Европейската комисия и оценката на финансовия сектор на Международния валутен фонд. И двата документа откриват известни уязвимости в банковия надзор и по отношение на лошите кредити и експозициите към свързани лица в банковата система, въпреки крайно позитивните резултати от проверката на сектора, които БНБ обяви през август 2016 г.

Интервютата на Горанов и Радев се случват и на фона на публикуваните в сряда от Брюксел предложения на ЕК за засилване на еврозоната и превръщането ѝ в по-привлекателен съюз за държавите, които все още са извън нея, каквато е България.

Централната банка на България обсъжда мерки за намаляване на нивото на необслужваните кредити, което спада, но все още е тежест за добре капитализирания банков сектор на страната, казва управителят Димитър Радев в интервюто пред Ройтерс.

Делът на необслужваните кредити спадна до 13.2 % в края на 2016 г. от 14.6 % в края на 2015 г. До края на март делът се понижи още до 12.6 %. Но това все още е доста над средното ниво за ЕС от около 5.5 %.

"През последната година е налице видима низходяща тенденция. Убеден съм, че ще консолидираме тази тенденция до, като цяло, сигурни нива“, посочва Радев.

По думите му централната банка е в процес на разработване на регулаторни мерки и насоки за увеличаване на провизиите за загуби по кредити, повишено отписване на несъбираеми кредити, и за насърчаване на по-консервативно оценяване на кредитите и обезпеченията.

Радев посочва още, че БНБ ще подкрепи развитието на вторичен пазар за лоши кредити и ще наложи по-голяма прозрачност.

От изявлението на управителя не става ясно дали в крайна сметка ПИБ е попълнила предписания от БНБ капитал в размер на 206 млн. лв. в срока до 30 април или не.

"Банките прилагат предписаните от нас мерки. Всъщност, техните планове за увеличаване на капитала са в напреднал етап“, казва Радев. "Ние в пълна степен използваме инструментите, които са под наш контрол, за да продължим тенденцията“, посочва той.

Централната банка прогнозира икономически растеж за тази година от 3 процента, но според Радев прогнозата може да се коригира нагоре следващия месец при повишено вътрешно търсене и износ.

Той заяви, че Централната банка подкрепя усилията на България за приемане на еврото след влизането на страната в ЕС преди 10 години.

"Централната банка изпълнява своя мандат, което се изразява в поддържане на ценова стабилност и стабилност на паричния съвет. Без тази стабилност останалите стъпки (към еврозоната) не биха били особено продуктивни“, посочва Радев.

Споделяне

Още от Бизнес