И в културното министерство нарушения за стотици хиляди

И в културното министерство нарушения за стотици хиляди

Проверките на новия екип на Министерството на културата са се натъкнали на груби нарушения по договори за ремонти, наеми и съвместни дейности. Това съобщи главният секретар на министерството Стоян Стоянов на представянето на резултата от първите сто дни от мандата на министър Вежди Рашидов и неговия екип.

Както и в останалите министерства, и в културното ведомство, чиито предишен ръководител Стефан Данаилов се радваше на най-високия рейтинг на министър, са били сключвани договори в явна неизгода на държавата, облагодетелстващи частни лица и фирми. Докато Данаилов беше министър обаче, никакви сигнали за нарушения останаха на равнище медийни публикации и не намираха развитието си в посока установяване на виновност, а рейтингът на самия министър оставаше неизменно висок.

Така например в Националната художествена галерия (НХГ), която е разположена в бившия царски дворец на площад "Ал. Батенберг", са били сключени договори за смяна на паркета и след това за реставрация на паркета в същото помещение, както и за други ремонти на тройно завишени от пазарните цени.

По същия начин са били сключвани договори за строително проучване и проектиране с неясна цел и приложение. През 2005 г. галерията е получила дарение от белгийския меценат и почитател на българското изобразително изкуство Юго Вутен за 96 000 лв., като по този повод една от залите в НХГ е наречена на него. Министерството на културата обаче е предоставило за ремонт на същата зала още 146 хил. лв., разказа главният секретар Стоян Стоянов.

В периода 2005-2009 г. са осигурени 2 345 000 лв. за ремонти и изграждане на ново фондохранилище за галерията, като през май 2009 г. е завършено новото фондохранилище в сграда на министерството на бул. "В. Левски" и ул. "Московска", но досега не е преместено нито едно произведение от хранилищата в Народното събрание на пл. "Батенберг", като за това от галерията искали 60 хил. лв. при реална стойност на преместването 10 хил. лв.

Стоян Стоянов даде и други примери за разхищения на средства. В театър "Назъм Хикмет" в Разград, е установено, че договорът на театъра за сътрудничество и съвместна дейност с фирма "Антора" е сключен в нарушение на Закона за държавната собственост. Там са констатирани и неправомерни компенсации на командировки с нерегламентирано ползване на отпуск без документ на основание на колективен трудов договор, нерегистриран в Инспекцията по труда.

В театър "Кадрие Лятифова" в Кърджали в периода 2003-2008 г. са сключвани договори за изработване на идейни проекти и сценография на пиеси, които не са поставяни в театъра. Директорът Орхан Таир е сключвал граждански договори със своята сестра, която по време на изпълнението им е била извън България, както и със своя непълнолетен син. Сключвани са договори с лица, заети по трудово правоотношение, като предметът на договора им съвпадал с основните им трудови функции, сочи проверката.

В държавното акционерно дружество "Реставрация" ЕАД е констатирана неефективна дейност и дружеството се намира в лошо финансово състояние. Към 30 септември 2009 г. дружеството е приключило на загуба от 50 хил. лв. Основен възложител по договорите, изпълнявани от дружеството в последните години, е било Министерството на културата. Това формално не е нарушение, но проблемът е, че работите са възлагани по завишени цени и въпреки това финансовият резултат е загуба. Това значи, че или е работено много неефективно, или е имало неправомерно отклоняване на средства, коментира Стоян Стоянов.

Той съобщи, че резултатите от проверките са предоставени на Агенцията за държавна финансова инспекция, за да се установи отговорността на съответните длъжностни лица.

Споделяне

Още от България