Идея: Проектите на млади и малки фермери да със 100% грант

Идея: Проектите на млади и малки фермери да със 100% грант

Проектите на млади и малки фермери да се субсидират със 100% грант през новия програмен период, а инвестициите на средните и големи ферми с комбинация от субсидия и кредити. Тези идеи за усвояването на евросредствата в новия програмен период е обсъдило Министерство на земеделието оналйн с над 100 представители на бранша. На дискусията са представени първите проекти на мерки за новата Обща селскостопанска политика, която ще се прилага във времето от 2021-2027 г. 

"Обсъдено беше подпомагането на млади и малки земеделски стопани под формата на грант в случай, че стопанството им е до 20 000 евро среден производствен обем. Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% грант, който да бъде достъпен от по-голям брой земеделски стопанства по по-лесен и достъпен начин на кандидатстване", посочиха в прессъобщение от агроведомството. 

За средните и големи ферми е дискутирано да имат възможност за инвестиционна подкрепа, която да послужи за тяхното модернизиране и разрастване. При подкрепата за инвестиционни дейности в земеделските стопанства министерството е предложило земеделските производители да са били регистрирани най-малко 36 месеца преди кандидатстване.

Уточнява се, че е предложено финансовото подпомагане да бъде допълвано и възможност за комбиниране с кредити, които да бъдат отпускани от Държавен фонд "Земеделие".

"Целта е финансовата помощ да бъде насочена към съществуващи земеделски стопанства, които са натрупали опит и капацитет да изпълнят инвестиционно намерение. Така те ще имат възможност да се развиват, да бъдат устойчиви и да се модернизират", уточняват от агроведомството.

Както Mediapool писа преди седмици изп.-директор на фонд "Земеделие" Васил Грудев направи революционно предложение за инвестиционни проекти в новия програмен период субсидията да се намали от сегашните 50% на 25%, а останалите 25% да се дават на фермерите като кредити.

По отношение на инвестициите за преработка на селскостопански продукти се предлага, кандидатите малки и средни предприятия (МСП) и земеделски стопани също да имат история на своята дейност.

Инвестиции  за  неселскостопански  дейности в селските райони ще бъдат насочени към земеделски стопани и микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места. В обхвата на интервенцията физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти, уточняват от ведомството на Десислава Танева.

Дискутирано е и подпомагането на биологичните производители. Уточнено е, че целта на субсидиите ще е да се покрият разликите в допълнителните разходи и пропуснатите приходи при биологичния начин на отглеждане на земеделската продукция, сравнени с конвенционалните методи на производство. Предлага се въвеждане на изискване, при което след изтичане на преходните периоди, ежегодно да се проверява наличието на издадени сертификати за биологична продукция.

Споделяне

Още от Бизнес