Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Игри с огъня в енергетиката

3 коментара
Игри с огъня в енергетиката

Първите знакови мащабни инвестиции в българската енергетика за над 5 млрд. лева в комплекса "Марица изток", предприети в период на крехко доверие в способността на българската държава да осигури гаранции за инвестиции и да спазва поети ангажименти в контекста на току що приетата тогава Енергийна харта, бяха двата инвестиционни проекти за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток 3" и новата централа на "Ей И Ес" (AES). При фактическия фалит на правителството през 1997 г. с вътрешни задължения и консолидирани разходи по обслужване на дълговете от над 60% от БВП, финансирането на въпросните инвестиции чрез дългосрочни договори за изкупуване на енергията (ДИЕ) беше единствения вариант на решение на сложните проблеми в комплекса. Малцина са свидетели (в това число и аз като изпълнителен директор на НЕК в този период) на огромните усилия на правителството на ОДС тогава за привличане на тези знакови инвеститори. Не беше лесно. Водеха се тежки преговори, както сега за решението на "Фолксваген" (Volkswagen) за новия завод.

 

Днес в общественото пространство, необосновано и спекулативно се насажда мнението, че тези така наречени американски централи са "лошите", че те изсмукват българския бизнес. Отива се дори още по-далеч – с призиви за прекратяване на тези договори. Но най-парадоксалното в случая е, че в основата на тази инициатива са представители на бизнеса - хора, които най-добре би трябвало да знаят как би се приел такъв подход в света на бизнеса и финансовия свят?! Въпреки това , по наша информация, инициативна група от български индустриалци и профсъюзи подготвят процедура и документи за прекратяване на първия от двата договора за изкупуване на произведената електроенергия от ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3". В обосновката на тази инициатива са "значителни надплащания за произведена енергия" и "вече изплатен кредит за инвестицията".

 

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" с обща мощност 908 мегавата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1.4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на центалата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания "КонтурГлобал" (ContourGlobal) – със 73%, и "Националната електрическа компания" с (27%. Централата е сред най-използваните от страна на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) за предоставяне на системни услуги, гарантиращи надеждната работа на електроенергийната система. Значението на централата е свързано с функционалното осигуряване на:

Първичното и вторичното регулиране на електроенернийната система (ЕЕС): Централата участва в регулиране на баланса между производството и потреблението в страната, с отчитане на договорените търговски договори за износ/внос, планираните ремонти на различните мощности и други.

Осигуряване на устойчивостта на ЕЕС: Устойчивостта се определя като способността на ЕЕС да си върне първоначалното състояние след възникване на малки или по-големи аварии/смущения в системата, за което е необходимо участниците да разполагат с така наречените "системни стабилизатори". Именно с такива за проектирани специални системи разполагат само "КонтурГлобал Марица Изток-3" и "Ей И Ес". Благодарение на техническите параметри на тези енергоблоковете , централите имат способността да променят мощността си от минимална до максимална в рамките на един час по няколко пъти на ден.

Роля във възстановяването на ЕЕС след авария или пълно разпадане на системата: В разработения съгласно изискванията на ENTSO-E в България авариен план за действия една от основните функции се изпълняват от ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" и "AES Гълъбово".

Всичко това обяснява настояването на специалистите за запазване на централите в експлоатация на всяка цена, както и заключението, че излизането им от експлоатация може да бъде компенсирано с цената на значителни модернизации и нови инвестиции в други мощности.

 

Споделям личното си мнение, че твърденията по отношение на правния статус на договора, икономиката и ролята на тази централа са неверни и подвеждащи. Така например твърденията, че договорът противоречи на правилата на ЕС за държавна помощ, единствено ЕК е компетентна по този въпрос, а досега както е известно, тя не се е произнесла с официална позиция въпреки сезирането ѝ през 2015 година. За ЕК казусът се намира в така наречената първа фаза на предварителни проучвания, което означава – призив на заинтересованите страни да намерят цивилизационно решение чрез преговори. Поради това никому ненужно е да се разпространяват подобни заблуждаващи заключения, намесвайки европейските институции, които увреждат имиджа на българските институции.

 

Подвеждащите интерпретации на ценовото решение на КЕВР за "непазарните" плащания на двете централи не отчитат публично известната тайна, че която и да е от електроцентралите в комплекса "Марица изток" не е в състояние да покрие разходите, свързани с провеждане на различни политики в енергетиката, без действащите дългосрочни договори за изкупуване на енергията – за двете централи, или алтернативното на това за вътрешно субсидиране на пасивите на държавната ТЕЦ. И какъв по-точен пример за това е тежкото финансово състояние на ТЕЦ "Марица Изток 2", която от години трупа загуби, които държавата покрива с напречни субсидии в рамките на Българския енергиен холдинг" (БЕ)Х. Разбираме и споделяме тезата цените на електроенергията да бъдат конкурентни, но един бърз експертен анализ показва, че себестойността на електроенергията произведена в ТЕЦ "Марица Изток 2" е приблизително равна на цената на изкупуваната енергия от тази на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3. И доказателство за това е неотдавнашната продажба на енергия на ТЕЦ "Марица изток 2" на борсата на цена от 150 лв./МВтч., но и актуалните прогнози за повишанване на тази цена до ниво от над 155 лв./МВтч.

 

И за мен обективното доказателство, че ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" се експлоатира в съответствие с добрите бизнес практики в света е отчетената печалба на дружеството за 2018 година от 96.5 млн. лева - 15,2% от общите приходи в размер на 634.9 млн. лева. Всички други разчети почиват на нелогични допускания, неотчитащи условията за инвестиране и изплащане на кредитите на инвеститорите. Как се доказват претенциите за надплащания в размер на стотици милиони левове? Това ли е ограбването на българския бизнес? Та нали за същия формат на дългосрочен договор за изкупуване на енергията настояват безусловно инвеститорите в АЕЦ ”Белене”.

 

Публична тайна е, че от дълги години в отрасъла вирее умишлено поддържан от политиците популизъм на регулирания пазар. Това доведе до прехвърляне на значителни присъщи разходи на енергийните дружества на свободния пазар, което може и да е допустимо, но е разрушително за конкурентността на българската индустрия. Безспорен факт е, че цените на електроенергията не са обективно отражение на изискването за покриване на разходите и инвестициите, според чл. 30 от Закона за енергетиката. Т.е. отръсълът бавно и устойчиво се декапитализира.

 

И от тук произтича разликата в ситуацията и политиката на енергийните дружества, изградени от чуждестранни инвеститори и енергийните дружества държавна собственост. И ако българските компании, които са консолидирани в БЕХ, винаги могат да разчитат на вътрешни заеми за частично покриване на разходи, енергийните дружества като "КонтурГлобал Марица изток 3" и "Ей И Ес" нямат такива възможности. Те ежегодно изплащат кредитите си на финансиращите институции и твърденията, че кредитите на "КонтурГлобал" са изплатени, по оценки на Българския енергиен и минен форум са далече от обективната истина, а това е в основата на осъществявания натиск върху тях в момента.

 

Подкрепям усилията за реформи в електроенергийния сектор и въвеждане на механизма за капацитети, по които Министерство на енергетиката упорито работи. В този контекст искрено се надявам, че той ще бъде разработен така, че устойчивостта на системата и сигурността на снабдяването за българските потребители ще бъдат гарантирани в съответствие с приложимото законодателство. А планираното в някои "умни" глави прекратяване на договорите на американските централи сега, преди приложение на механизма за капацитети, ще изиграе лоша шега на енергийната система, а с това и на бизнеса.  Такива позиции вредят не само на доброто име на двете централи, но и на инвестиционния климат в страната и рушат така необходимото доверие, което търсят всички инвеститори.

 

Не знам колко от енергийните "стратези" в България поддържат контакти с международни финансови институции, знаят и могат да оценят потенциалния срив в инвестиционните намерения в областта на енергетиката след първите официални намеци от политици, че дългосрочните договори на двете енергийни дружества могат да бъда прекратени едностранно. И защо? Защо това да не бъде организирано през един преговорен процес, в който както ЕК предлага, бъдат представени и обсъдени позициите на двете страни, последвано от постигане на взаимно изгодна договореност.

И ако това не се осъществи и бъде приложен другият така наречен "твърд" подход , моите прогнози са за възникване на тежки последствия – първо настъпване на ликвидна криза в "Марица Изток 3" поради невъзможност за покриване променливите разходи и спиране на централата от експлоатация. Последствията от това са напускане на квалифициран персонал и с една дума – необратимо "затриване" на централата. Но най-сериозното последствие за енергийната системата и комплекса "Марица изток" е сриване на производствената дейност на мини "Марица изток" с всички негативни последствия за целия бранш. И то сега – посред зима...

 

Задавам си въпроса – дали пък това не е план за възникване на криза в енергетика, а от там и в държавата с далечната цел – падане на правителството и идване на власт на някой "фалшив герой"”... А притесненията ми отиват още по-далеч – предизвикване на втвърдяване на позициите на американското правителство и Конгреса по отношение на "Турски поток" и АЕЦ "Белене" с всички тежки последствията за реализация на актуалната енергийна стратегия на страната.

 

Обществото и енергетиците в България настояват да бъде поета отговорност за всички последствия от предприетите действия в областта на настоящите и бъдещи политики по промени в договорите за изкупуване на енергията както на централите "КонтурГлобал" и "Ей И Ес", така и на ТЕЦ "Марица изток 2", защото това касае пряко енергийната и националната сигурност.

 

Време е за размисли, анализи и избор на цивилизационен подход за решаване на казуса, но с повече и балансирано участие на енергийни специалисти от страна на енергийната система, не толкова от страна на работодатели и профсъюзи.

 

За да не каже някой след време – къде бяха експертите, защо не предупредиха...

 

Иван Хиновски е председател на Българския енергиен и минен форум. Има дългогодишен опит като експерт в държавната енергетика и в частния сектор.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. BLM
  #3

  Майцепродавците от руусофилската енергийна мафия не можаха да затрият енергетиката (и страната) с "тройния шлем" на Гоце, но опитите продължават.

 2. Лизи Гугуткова
  #2

  Мартин Димитров
  16 DEC 2019

  „Жертват половината българска енергетика, за да създадат място за БелЯне.”
  Това казва в свой коментар пред Faktor.bg бившият депутат Мартин Димитров.
  Той алармира, че остават две седмици, в които властта може да договори изключение за ТЕЦ-овете по Регламент 934.

  „Края на декември мандалото пада. В противен случай всички ТЕЦ-ове ще се наложи да затворят към 2025 г., защото всякакъв вид доплащания ще са забранени. Властта е заровила глава в пясъка и смята да затвори

 3. Коментарът е изтрит в 14:20 на 16 декември 2019 от автора.
  #1

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.