Изследване на фондация "Херитидж" и "Уолстрийт Джърнъл":

Икономическата свобода е заплашена от дълговата криза в Европа

България е на 61-о място в света с леко влошени показатели спрямо миналата година

Икономическата свобода е заплашена от дълговата криза в Европа

Хонконг, Сингапур и Австралия подобряват резултатите си и запазват челните три места в Индекса на икономическата свобода за 2012 на фондация "Херитидж” и в. "Уолстрийт Джърнъл”. Това съобщиха от българския партньор на фондацията Институт за пазарна икономика.

Индексът на икономическа свобода се изчислява по 10 категории: свобода на труда, свобода на бизнеса, свобода на търговията, фискална свобода,  свобода от правителството, парична свобода, инвестиционна свобода, финансова свобода, права на собственост и свобода от корупция. Средноаритметичният сбор на точките в тези категории образува общия резултат.

Благодарение на традиционно силните си резултати в области като право на собственост, свобода от корупция, свобода на бизнеса и свобода на търговията, Европа също показва добри резултати, но изпраща само Швейцария и Ирландия в десетте най-свободни страни.

Авторите отбелязват, че Европа изостава в други сфери и се очакват сериозни проблеми, ако европейските правителства не обуздаят огромните си харчове. Европа вече се класира последна от шестте региона по отношение на фискална свобода и размер на правителството.
 
"Европа преминава през бурни и несигурни времена, съпровождани от продължаващата дългова криза… Резултатите на Европа в Индекса на икономическата свобода са сериозно подкопани от невъзможността на правителствата да управляват държавните си разходи”, коментират авторите на проучването.

Резултатът на България се влошава леко до 64.7 точки (при максимум от 100), което ни отрежда 61-о място в света и 27-о в Европа. България се представя по-добре от средното за света в повечето категории, но изостава от другите европейски страни и е далеч от най-свободните икономики в света.

Страната ни продължава да бъде в категорията на "сравнително свободните" страни (нареждаща ни след "свободните” и "предимно свободните” страни), което обяснява и защо трудно догонваме богатите по отношение на доходи и качество на живот.

България продължава да изостава чувствително по отношение на върховенството на закона, благодарение на много слабите ни и допълнително влошаващи се резултати (под средните за света) по отношение на правото на собственост и свободата от корупция.

Проблемна област остава и размерът на правителството, като появата на бюджетен дефицит през последните години оказва своето негативно влияние. Най-добри резултати България традиционно показва по отношение на фискалната свобода (заради ниските данъци), както и по отношение на свободата на търговията (тук политиката на ЕС играе водеща роля).

Авторите отбелязват, че "България понесе сравнително добре ефектите от глобалното икономическо забавяне благодарение на разумното като цяло управление на публичните финанси”. Въпреки това продължаващите реформи за укрепване на икономическата свобода са от огромно значение за осигуряването на бързо икономическо развитие през следващите години. Корупцията и слабостта на законите повишиха цената за правене на бизнес.

Индексът на икономическата свобода ясно откроява проблемите пред страната ни – липсата на върховенство на закона и неефективните харчове на правителството. Това следва да са приоритетите през следващите години, ако искаме да се доближим до по-свободните страни и съответно да нарастват доходите ни. Както и авторите на изследването посочват, съдебната система в страната "не успява да осигури ефективна защита на правото на собственост, което обезкуражава и възпира инвестициите”.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?