Икономически престъпления за 466 млн.лв. е разкрила полицията за шест месеца

8009 икономически престъпления, щетите от които надхвърлят 466 млн.лв., е разкрила за първите шест месеца на годината икономическа полиция, съобщи пресцентърът на МВР.

В сравнение с миналата година се увеличават документни престъпления - с 2 660, подкупите - от 40 на 60, престъпленията против паричната и кредитната система - от 234 на 240.Намаляват престъпленията против собствеността - с 20.96 %, против стопанството - с 11.39 %, против дейността на държавни органи и организации - с 36.41 на сто.

На 96 млн.лв. се оценяват щетите от разкритите престъпления против данъчната система, най-много от тях са свързани с неправомерно теглене на данъчен кредит. Близо 162 млн. са установените щети от престъпления против кредиторите - изпадане в неплатежоспособност, укриване, повреждане и отчуждаване на имущество при открито производство по несъстоятелност.

В сравнение с първите шест месеца на 2003 г., през тази се наблюдава увеличаване на броя на извършителите на икономически престъпления - 5 203 при 4 570 за първото полугодие на миналата година.

Споделяне

Още от България