Икономическият и социален съвет предлага да се дават детски на всички семейства

Всички семейства да получават детски надбавки, без значение какъв доход имат. Това предложиха от Икономическия и социален съвет (ИСС) в понеделник по време на форум за семейството и равните възможности между половете.

В момента за отглеждане на първо дете,държавата дава 18 лева на месец, но само ако доходът на член от семейството не надхвърля 200 лева. Според много родителите обаче тази практика е дискриминационна.

Експертите в ИСС смятат, че трябва да се осигури възможност всяко дете да посещава детска градина и ясла, въпреки че в момента в някои големи градове местата в тези заведения не достигат.

Съветът предлага още при раждане на дете бащите да имат право на платен отпуск за гледането му, а за майките студентки да се предвидят допълнителни финансови стимули.

Трябва да се създаде и държавен фонд, който да поема лихвените тежести по жилищни, потребителски и предприемачески кредити за младите семейства с дете, се казва в становището на съвета.

ИСС поиска и създаване на министерство на семейството, а политиката по отглеждането на деца и семейството да се превърне в държавен приоритет. Съветът предлага да бъдат насърчавани работодателите, които развиват фирмени семейни политики.

Според експертите от съвета особено тревожни са тенденции за намаляване на раждаемостта и увеличаване на смъртността, по-ниската заетост на жените и неравнопоставеността между двата пола. От ИСС смятат, че трябва да се обърне и внимание на проблемите, свързани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата.

По думите на Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на съвета, всяко трето дете у нас живее в риск, а 20% от учениците не завършват средно образование.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?