Икономическият растеж за 2006 г. се очертава да е 6,5%

Икономическият растеж за 2006 г. ще бъде около 6.5%, сочат прогнозите на експертите на Центъра за икономическо развитие (ЦИР), поместени в доклад за икономиката на страната през миналата година.

За четвъртото тримесечие растежът ще е около 6.5 -6.8%, смятат експертите на центъра.

През 2006 г. в страната са влезли над 3.5 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции, което надхвърлят дефицита с 6,2%.

Забелязва се тенденция за по-бърз растеж на износа спрямо вноса.

За единайсетте месеца на 2006 година растежът на износа достига 27,9% на годишна основа, при 18,4% за същия период на 2005 г., а ръстът на вноса се забавя на 24.6% при 27% за единайсетте месеца на 2005 г.

Дефицитът по текущата сметка за единайсетмесечието на миналата година е 3,115 млрд. евро и е с 55% повече от дефицита за същия период на 2005 г.

За 2006 г. ръстът на потребителските цени е 6.5% (декември 2006 г. спрямо декември 2005 г.), като най-значително е поскъпването в групата на нехранителните стоки. За 2007 година  в ЦИР очакват нова натрупана инфлация от около 6%.

Промишлеността бележи ускорен растеж, докато състоянието на железопътния транспорт обезпокоително се влошава, а темповете на ръст в туризма са по-слабо от очакваните. Промишлеността  расте с по-бърз темп (12,2%) в сравнение с темпа на сектор "Индустрия" като цяло, докато растежът в строителството падна под двуцифрените си стойности, наблюдавани от 2004 година насам, и е вече 7.9%.

В селското стопанство има признаци на съживяване, но на фона на общия растеж в икономиката те са недостатъчни, отбелязват още експертите на ЦИР в доклада си. През третото тримесечие на 2006 година е било регистрирано и дългоочакваното нарастване на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 0,9% повече в сравнение със същия период на 2005 година.

България вече се утвърди на картата на капиталовите потоци и продължава да привлича вниманието на чуждестранните инвеститори. Очаква се и през 2007 г. обемът на преките чужди инвестиции да е около 12-15% от БВП.

2006 година приключи със сериозни успехи в развитието на българския капиталов пазар. Индексът SOFIX премина психологическата бариера от 1000 пункта и достигна 1200 пункта. По-новият и по-широкообхватен индекс - BG-40, удвои стойността си за по-малко от две години, като на последната търговска сесия за годината той достигна 199,88 пункта.

Оборотите също отбелязаха стабилен ръст, а пазарната капитализация достигна 15 млрд. лева, или 31% от БВП. За цялата година този показател бележи увеличение от 82%. Оптимизъм предизвиква и фактът, че дори и при забавяне темповете на растеж през следващите години стандартните за страните с развити пазари 60-70% от БВП са пак достижими, пише в доклада.

Намалението на ставката на корпоративния данък до 10% от 1 януари 2007 г. заслужава висока оценка, но нивото на преразпределение през бюджета остава твърде високо с тенденция за нарастване, сочи още анализът на експертите. Планираният дял на преразпределение през бюджета за тази година е 41%, което е с един процентен пункт повече от планирания в миналогодишния, а реалният вероятно ще надхвърли 43%, прогнозират в ЦИР. Субсидиите за Министерството на икономиката и енергетиката са се увеличили 13 пъти, а тези за Министерството на държавната политика при бедствия и аварии - 12 пъти, сочат експертите на центъра.

Фискалният резерв към края на ноември 2006 г. възлиза на безпрецедентните 6,7 млрд. лв., уточняват от ЦИР.

Задълбочават се проблемите с квалификацията на работната сила и образованието. Няма напредък в реформата и ефективността на здравната система, отбелязват експертите. Консолидираните публични разходи за здравеопазване са останали на изключително ниско равнище като номинална стойност  - 150 евро на човек от населението, което е  многократно по-ниско от  средното равнище в  ЕС, пише още в доклада.

Споделяне

Още от Бизнес