Икономическото министерство поема контрола над дейностите със злато и скъпоценни камъни

Икономическото министерство поема контрола над дейностите със злато и скъпоценни камъни

От Министерството на финансите към икономическото ведомство ще бъде прехвърлен регистрационният режим и контролът върху дейностите по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделията от такива материали. Това предвиждат промени във Валутния закон, одобрено то правителството в сряда.

Те ще засегнат не само предприятията за добив и преработка на благородни метали у нас, но и хиляди търговци на бижута, златари и занаятчии, които работят с такива материали, както и заложни къщи и дори зъботехници.

Мотивът за промяната е, че контролът над тези дейности се е извършвал от финансовото ведомство като остатък от отменения закон за сделките с валутни ценности и валутния контрол, но новите икономически обстоятелства и развитието на този отрасъл налагат промени. Установено е, че той като икономическото ведомство отговаря за защитата на правата на потребителите е най-добре то да поеме и контрола върху дейностите с благородни метали и скъпоценности.

Посочва се, че промяната няма да засегне работещите вече лица в сектора, а само новопоявилите се. Също така засегнатите лица няма да имат допълнителни финансови разходи за променения регистрационен режим, промяната няма да се отрази и върху бюджета.

Промените във Валутния закон също така предвиждат Министерството на финансите да потвърждава и издава сертификати по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти.

От 26 януари 2016 г. България излезе от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес /ССКП/ за международна търговия с необработени диаманти, поради което страната ни вече няма право да издава потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти.

С предложените промени не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското законодателство, посочват инициаторите.

Споделяне

Още от Бизнес