Икономиите от закрити домове не се инвестират в нови социални услуги

Спестени средства от закриване на домове за деца не се насочват за нови социални услуги, съобщи в петък Георги Богданов от Националната мрежа за децата по време на заседанието на Обществения съвет към Министерството на труда и социалната политика. По изчисления на организацията през 2011 година около 2.5 млн. лева не са реинвестирани в услуги за децата и семействата.

 

“Не е изяснено за какви дейности се използват спестените пари от закриването на домовете за деца“, коментира той.

 

По думите му това е сериозен проблем, тъй като за да е успешна деинституционализацията, трябва да има ясни сметки и разчети, когато бъдат закрити домовете, в какви услуги ще се реинвестират парите.

 

Елена Кремелниева от дирекция “Социално включване” в министерството обясни, че ведомството е предложило на Министерството на финансите специален механизъм, чрез който средствата при закриване на социален дом да се връщат отново в общността.

 

Даринка Янкова, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), заяви, че трябва да се прилага индивидуален подход и оценка на всяко дете. Тя коментира, че центровете за настаняване от семеен тип трябва да бъдат само места за живеене на децата, а те да използват услуги в общността. В момента агенцията разработва карта на съпътстващите услуги в общността и преглед на здравните услуги. Целта е да се ползват финансовите възможности на оперативните програми през новия програмен период за разширяването и подобряването на социалните услуги.

 

Близо 800 души работят в отделите за закрила на децата към териториалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане, съобщи директорът ѝ Ивайло Иванов. Той посочи като проблем натовареността на социалните работници и обясни, че всяка година има около 40 хиляди случая с деца, които се разглеждат от служителите на агенцията. “В същото време експертите са ангажирани и с отпускането и изплащането на социални помощи за над 600 хиляди души”, уточни той.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?