Икономиката и личното благосъстояние се влошават, според анкета на НСИ

Допитване до потребителите, извършено от Националния статистически институт през октомври, показва, че доверието им към икономиката и прогнозите за личното благосъстояние спрямо юли спада с 5.9 пункта, съобщиха от НСИ в петък.

Понижението се дължи както на намаленото доверие сред населението в селата, така и сред населението в градовете, като спадът е съответно със 7.3 и 5.2 пункта.

Данните от последното наблюдение очертават през погледа на потребителите по-негативна картина на протичащите и очакваните социално-икономически явления и процеси в страната, сравнено с оценката преди три месеца.

Статистиката отчита слабо подобряване на оценката на потребителите за финансовото състояние на домакинствата за последната година (с 0.8 пункта). За разлика от потребителите в градовете, при които се увеличават неутралните оценки за сметка на негативните, населението в селата посочва определено влошаване на финансовото състояние на домакинствата (спад с 3.3 пункта на показателя).

Потребителите и от градовете, и от селата изразяват нарастващ песимизъм в очакванията си за финансовото състояние на техните домакинства през следващите дванадесет месеца (намаление на оценките съответно с 3.6 и 7.5 пункта).

Ако през юли потребителите отбелязват относително по-позитивна оценка спрямо април за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, то през октомври техните оценки са по-неблагоприятни в сравнение с преди три месеца. По тяхно мнение има влошаване на икономическото положение в страната.

С повишен песимизъм са и прогнозите за промените, които ще настъпят през следващите дванадесет месеца (понижение на показателя със 7.9 пункта).

По-благоприятни в сравнение с три месеца по-рано са оценките на потребителите за изменението на цените през последните дванадесет месеца.

По-слаби са и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца, с което продължава започналата след юли 2008 г. тенденция на спад в инфлационните очаквания на потребителите, показва още изследването на НСИ.

По отношение на безработицата за следващите дванадесет месеца след наблюдаваното слабо положително колебание през юли прогнозите продължават да се влошават. Предвижданията се изместват към силно негативните очаквания. Повече от половината от потребителите (55.5% при 44.4% през юли) смятат, че безработицата рязко ще се увеличи през следващите дванадесет месеца.

През октомври се понижава и общата оценка за състоянието на бюджета на домакинствата поради нарастването на броя на домакинствата, затъващи в дългове и на тези, принудени да теглят от спестяванията си, и намаляването на тези, които могат да спестяват.

Същевременно около 70% от домакинствата продължават да оценяват финансовото си положение с отговора "свързваме двата края”.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?