Според годишна швейцарска класация

Икономиката ни бавно връща конкурентността си, теглена от ЕС

Икономиката ни бавно връща конкурентността си, теглена от ЕС

През 2018 г. България се изкачва с едно място в годишника на световната конкурентоспособност на швейцарския Институт за развитие на управлението (IMD), продължавайки възстановяването си бавно и теглена от Европейския съюз, съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията, партньор на IMD.

Така страната ни заема 48-мо място в класацията, включваща 63 държави, което е подобрение със седем позиции спрямо 2015 г., но влошаване спрямо постигнатото през 2009 г. 38-мо място.

Реално дългосрочните фактори на конкурентоспособност на българската икономика остават устойчиво ниски, което прави вероятността за пробив в близките години много малка, без съществена корекция в политиките на българските правителствени и бизнес лидери, посочват двата института.

Като предизвикателства пред българската икономика за 2018 г. те посочват:

- Подобряването на ефективността на съдебната власт и публичната администрация.
- Пренасочване на повече квалифицирана работна ръка от публичния към частния сектор.
- Насочване на повече финансиране от ЕС към професионално образование.
- Приоритизиране на развитието на националната система за иновации в законов, както и в бюджетен аспект.
- Завишаване на прозрачността и европейската интеграция в българската енергийна система.

В анализа за състоянието на икономиката се посочва продължавания проблем на бизнеса с изтичането на мозъци. "За четвърта поредна година данните за общата и младежката безработица бележат понижение, като важна причина остава напускането на страната от много млади хора. Това, в комбинация с ниското равнище на заплащане в сравнение с Европа, в повечето сектори продължава да създава предпоставки за изтичане на квалифицирани кадри зад граница и увеличение на дела на скритата икономика в България", пише в оценката за страната ни.

Пречки пред бизнеса създават и тежестта от спазването на регулациите и липсата на одитна култура и добри счетоводни практики. Това още веднъж потвърждава нуждата от увеличаване на международния опит, адаптивността и гъвкавостта на българските фирми, анализират експертите.

Положително за страната ни е, че се нарежда сред водещите места по инвестиции в телекомуникациите, комуникационни технологии и дигитални умения, което показва потенциала за развитие на таланти и високо обучени кадри, при наличие на необходимите политики, добро управление и инфраструктура, посочва се още в съобщението на Центъра за изследване на демокрацията у нас.

Споделяне

Още от Бизнес