Икономиката ни дава сигнали, допускащи ръст от 2% в края на годината

Икономиката ни дава сигнали, допускащи ръст от 2% в края на годината

Българската икономика дава смесени сигнали за развитието си от началото на годината до юли – някои от отраслите ѝ отчитат съживяване, при други обаче се наблюдава спад, но като цяло може да се прогнозира възможен ръст от до 2 процента през третото и четвъртото тримесечие на 2012 г. Това се констатира в публикувания в сряда нов месечен макроикономически обзор на Райфайзенбанк (България), базиран на основните показатели на българската икономика към момента.

Анализаторите на банката отчитат съживяване при някои показатели от началото на пролетта, за разлика от преобладаващо негативните развития през първото тримесечие на годината.

 

През април промишленото производство отбеляза спад от 2.8% на годишна база, но в същото време подотрасълът преработваща промишленост бeлежи положителна територия с годишно нарастване от 0.8%. Според обзора, това е свързано с намаляване на негативното влияние на външната среда по линия на износа.

 

В доклада се отбелязва, че след спадовете през първите два месеца на 2012 г., през март и април износът на стоки нараства на годишна база, макар и с минимални темпове – съответно 1.9 и 2.5%. От друга страна, започналото възстановяване на вътрешното търсене се свързва и с дефицита по текущата сметка от 158.7 млн. евро за април.

 

Отчита се забавяне на процеса на погасяване на чуждестранни задължения от началото на годината, което се очаква да окаже благоприятно въздействие върху икономическата активност. През първите четири месеца нетните погасени вътрешнофирмени заеми са в значително по-малък размер в сравнение с година по-рано, поради което нетните преки чуждестранни инвестиции в България достигат 368.2 млн. евро спрямо едва 14.3 млн. евро през същия период на предходната година.

 

Динамиката на услугите продължава да бъде слаба, поради по-късното начало на възстановяването на вътрешното търсене. Задържащо влияние върху нарастването на потреблението оказва състоянието на пазара на труда.

 

През разглеждания период е отчетен спад на безработицата в страната до 12.2%, основно поради сезонни фактори, но анализът отбелязва, че като цяло не се наблюдават устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда.

 

От гледна точка на фискалната политика, продължава да се подобрява изпълнението на държавния бюджет, като за втори пореден месец бе реализиран излишък (284.6 млн. лв.), с което и натрупаният от началото на годината бюджетен баланс вече е положителен и възлиза на 67.4 млн. лв.

 

"Прогнозите на групата Райфайзен сочат към сравнително добро представяне на Централна и Източна Европа през тази година, така че очакванията ни са България да не бъде изключение от общия тренд”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев.

 

"Все пак икономическият растеж у нас ще бъде значително по-скромен от този на страни като Русия и Полша. В този контекст устойчиво възстановяване на пазара на труда не може да се случи, така че в близко бъдеще не се очертава трайно решение на проблема с безработицата и нарастването на доходите”, допълва Ганев.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?