Икономиката ни нараснала през 2014 г. повече от очакваното

От произведените над 82 млрд. лв. обаче за инвестиции са отишли много малко

Икономиката ни нараснала през 2014 г. повече от очакваното

Българската икономика е нараснала с 1.7% през 2014 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година. Икономическият растеж е малко по-висок от прогнозите на правителството, които бяха той да достигне 1.5 на сто.

БВП за 2014 г. е 82.164 млрд. лева или 11 360 лева на човек. Основната част от него е отишла за крайно потребление и много по-малко за инвестиции.

Брутната добавена стойност за годината възлиза на 70.666 млрд. лева, като се увеличава с 1.6 на сто в сравнение с 2013 година. Основната част от нея се пада на сектора на услугите (66.4%). Индустриалният сектор създава 28.3% от добавената стойност, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 2013 година. На аграрния сектор се падат 5.3% от добавената стойност.

Само за четвъртото тримесечие БВП нараства с 1.3 на сто на годишна база и с 0.4% спрямо предходните три месеца. Тримесечното увеличение е по-голямо от предварителните очаквания за ръст от 0.3 на сто.

Създадената от отраслите на икономиката брутна добавена стойност е 19.7 млрд. лева. Една четвърт от нея се дължи на индустриалния сектор, като неговият принос се увеличава с 0.6 процентни пункта спрямо последните три месеца на 2013 г. Отново най-голям дял от добавената стойност имат услугите (70.8%). Приносът на аграрния сектор намалява на годишна база с 0.3 процентни пункта до 3.8 на сто.

Брутната добавена стойност през последните три месеца на 2014 г. нараства с 1.2% спрямо същия период на предходната година. Това се дължи на регистрирания растеж в научните изследвания, административните дейности, промишлеността, недвижимите имоти, финансовите и застрахователни дейности, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, транспорта и складирането, хотелиерството и ресторантьорството и строителството.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2014 г. крайното потребление бележи ръст от 1.1% спрямо предходното тримесечие и за него са изразходвани над 80% от БВП.

На един работещ се падат 6962 лв. от създадения БВП през последните три месеца на 2014 г. Според статистиката за един отработен час се падат по 16.6 лв. Добавената стойност, създадена за един отработен час, е най-висока в сектора на услугите - 15.5 лв. В индустриалния сектор тя е 13.8 лв. за час. Най-ниска е добавената стойност в аграрния сектор - едва 3.6 лв. за час.

Споделяне

Още от Бизнес