Икономиката расте с 3.1% през четвъртото тримесечие на 2015 г.

Икономиката расте с 3.1% през четвъртото тримесечие на 2015 г.

Ръстът на икономиката продължава възходящия си тренд в края на годината движен основно от нарастването на вътрешното потребление.

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е 3.1% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо година по-рано, като на тримесечна база увеличението е с 0.8%. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Годишният прираст е най-бързият от първите три месеца на 2011 г. насам, а тримесечното покачване – най-високото след отчетените 0.9% през първите три месеца на 2015 г.

През третото тримесечие на 2015 г. растежът беше 2.9% на годишна база и 0.7% на тримесечна.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, които са обект на последващи актуализации и ревизии, както и на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

БВП в стойностен обем по текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 23.97 милиарда лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие е 20.72 милиарда лeвa.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.6%), което в стойностно изражение възлиза на над 18.8 млрд. лева.

През четвъртото тримесечие бруто капиталообразуването е 6.33 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения

Ръстът на БВП се увеличава с 0.8% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо предишното.

За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал - с 0.8% и крайното потребление - с 0.7%.

Годишни изменения

На годишна база ръстът на БВП е 3.1% през последното тримесечие на 2015 г. спрямо година по-рано.

Брутната добавена стойност се увеличава с 1.3%.

Крайното потребление регистрира положителен растеж от 2.5%.

Бруто образуването на основен капитал отчита нарастване с 1.4%.

Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7% и 1.7%.

Предварителни оценки за икономическия растеж през четвъртото тримесечие, но и за цялата 2015 г., НСИ ще публикува на 8 март 2016 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?