Икономисти предлагат рязък спад на осигуровките с 5%

Харченето за магистрали не е антикризисна мярка, твърди Институтът за пазарна икономика

Икономисти предлагат рязък спад на осигуровките с 5%

Рязък спад на осигурителната тежест с 5 процентни пункта и то само на работещите в частния сектор предлагат икономистите от "Института за пазарна икономика" като основна антикризисна мярка за 2021 г. Традиционно, институтът представи в понеделник т. нар. "алтернативен бюджет".

Те не представиха разчети колко би струвала подобна мярка на бюджета и как тя би се отразила на размера на пенсиите и на "дупката" във финансите на Националния осигурителен институт.

Експертите от ИПИ предлагат също съкращаване на част от държавните служители или на някои заплати в администрацията с цел да се спестят разходи.

Строителството на магистрали не е антикризисна мярка

Икономистите смятат, че хаотичното вдигане на социални плащания и инвестиции в строителство, каквото предлага ГЕРБ в бюджетите за 2020 г. и 2021 г., не са най-добрата антикризисна политика.

"Голямото нарастване на разходите, което води до рекорден дефицит от над 5 млрд. лева, или 4.4% от БВП, се дължи на почти ежеседмичното и хаотично увеличение на социални плащания и обещанията за още строителство на инфраструктура. През 2021 г. правителството предлага още от същото – по-високи заплати, пенсии и детски надбавки за всички без търсене на ефект; в резултат, разходите ще надхвърлят 52.5 милиарда лева, или 42.2% от БВП. Дефицитът ще доближи 5 милиарда, или 3.9% от БВП", посочват от ИПИ.

В същото време според прогнозите европейската икономика ще достигне предкризисното си ниво едва през 2022 г. "За България това означава три загубени години за икономическото сближаване и догонването на производителността и доходите в най-развитите европейски страни", посочи Лъчезар Богданов.

Според него трябва да се вземат мерки за промяна на траекторията. "Фокусът на алтернативния бюджет на ИПИ е върху постигането на по-бързо възстановяване и по-висок икономически ръст в следващите години чрез по-ниски данъци за предприемачи и заети, съкращаване на ненужни и неефективни разходи и структурни реформи", посочи Богданов.

Основни акценти в алтернативния бюджет

  • По-ниски данъци: Предлага се ускорена данъчна амортизация за инвестициите в машини и оборудване и намаляване с 5 процентни пункта на осигурителната тежест за наетите в частния сектор. Предлага се още преминаване от мерки за субсидии и компенсиране на загуби към преотстъпване на данъци и осигуровки и насърчаване на заетостта и преквалификацията на работещите в нови или успешни и растящи предприятия.
  • Съкращаване на разходи и данъчни привилегии за избрани сектори: Предвижда се по-ефективно насочени социални разходи, вместо предизборно мотивирани увеличения – например семейни помощи за деца с доходен критерий и насочени към нуждаещите се домакинства. Едновременно с това, премахване на субсидии и специални данъчни преференции, изкривяващи конкуренцията. Нужно е и повишаване на данъчната събираемост чрез затваряне на "вратички" за неспазване на привилата.
  • По-ефективен публичен сектор: ИПИ предлага повишаване на възнагражденията в бюджетната сфера при две условия: явен дисбаланс и недостиг на кадри (както например при медицинските сестри) и провеждане на структурни реформи (например чрез премахване на регулации, реорганизация на дейността), водещи до оптимизация на персонала. Ускоряване на реформите чрез смели стъпки, включително например при използването на електронни услуги, което ще позволи съкращаване на разходите за текуща издръжка и заплати в администрацията.
  • По-бързи структурни реформи: От 2021 г. сме в уникалната ситуация Европейският съюз буквално да дава "пари срещу реформи". ИПИ предлага с подготвяния национален план за възстановяване да се заложат амбициозни и бързи реформи още за 2021 г. Това ще отвори достъпа до средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, които да подкрепят промените и реформите, а част от средствата могат още догодина да финансират мерки за преодоляване на кризата и подкрепа на бизнеса.

По-нисък дефицит от правителствения

Институтът за пазарна икономика смята, че неговият бюджет има три основни предимства:

  1. Оставя 3 млрд. лева повече за инвестиции и създаване на продуктивни работни места в успешно адаптиращите се към новите условия предприятия.
  2. Съкращава неефективни разходи за над 2 млрд. лева, а с бързи реформи и по-добро насочване на европейски средства дава допълнителни близо 2 млрд. лева за финансиране на бюджетните разходи
  3. Дефицитът в проекта на ИПИ е с 1 млрд. лева по-нисък от заложения в законопроекта на правителството. Заедно с това, реформите и промяната в приоритетите позволяват устойчиво свиване на дефицитите през 2022-2023 г. и намаляване на нуждата от допълнителен държавен дълг, твърди институтът.
Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?