Икономисти прогнозират близък до нулата спад за тази година

Експертите от Центъра за икономическо развитие (ЦИР) очакват българската икономика да регистрира ръст от 1% на годишна база през третото тримесечие на 2010 година. В редовния тримесечен доклад на ЦИР се посочва, че икономиката за цялата 2010 година ще има минимален спад близо до нулата.

Второто тримесечие на 2010 г. е периодът, в който икономиката ни вече е започнала да нараства, макар и засега само на база предходното тримесечие (0.5 на сто спрямо първото тримесечие), отбелязват анализаторите в доклада.

Двигател на възстановяването на икономиката е промишлеността, смятат в ЦИР. Още през първото тримесечие тя реализира ръст спрямо предното тримесечие (2.2 на сто), който продължава и през второто, макар и твърде слаб (0.04 на сто), и същевременно растеж на годишна база - съответно 1.3 на сто и 2.9 на сто за първото и второто тримесечие.

Продължава забавянето на спада в строителството на месечната продукция на годишна база, което започна от началото на годината. То се дължи на бързото възстановяване в гражданско-инженерното строителство, чиято продукция от март насам се приближи до миналогодишните си равнища и за август вече надхвърли стойностите от август миналата година.

Месечният оборот в търговията на годишна база също има възходящ тренд от март насам, но все още е минимален. Тенденцията в сектора се обуславя от търговията на едро. Търговията на дребно с хранителни стоки от май започна да расте, но през август отново падна под нулата на годишна база.

През септември се влошава и бизнес климатът в търговия на дребно, посочват от ЦИР. Възстановяване на годишна база, както на търговията, така и на вътрешното търсене, едва ли може да се очаква по-рано от четвъртото тримесечие.

Експертите от ЦИР смятат, че инфлацията в края на 2010 година ще бъде не повече от 3 - 3.5%.

За осемте месеца на 2010 г. текущата сметка на платежния баланс е положителна (0.9% от БВП при дефицит 7.1% от БВП година назад).

Подобряването на салдото от отрицателно в положително се дължи най-вече на по-ниски дефицити по търговското салдо, посочват експертите.

Износът расте с нарастващи темпове като още през юни стойността му достига предкризисните обеми. Вносът се увеличава с много по-ниски темпове, което води до съкращаване на търговския дефицит почти наполовина спрямо осемте месеци на 2009 година.

Стойността на експорта достига 9.8 млрд.евро, но структурата му не се променя - суровините и енергийните ресурси заемат близо 60% и растежът при тях е по-висок, отколкото на общия износ. Единствено при резервните части има по-голямо нарастване след пускането в експлоатация на два нови завода за авточасти.

Още по-неблагоприятна става структурата на вноса, възлизащ на 11.86 млрд. евро. Стойността на внесените суровини и енергийни ресурси расте със 17% поради

нарастване на международните цени, а на инвестиционни стоки спада с 13% главно за сметка на машините. Това означава, че производствените предприятия не инвестират в разширяване и обновяване на производството, а така икономически растеж не се постига.

Свитият внос на инвестиционни стоки е свързан и със силно намаления приток на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) - 835.9 млн. евро за осемте месеца на годината при 2.1 млрд. евро ПЧИ за същия период на 2009 година. Очакванията са през 2010 г. чуждите инвестиции да не надхвърлят 2 млрд. евро, а през следващата година увеличението им да бъде в рамките на 20%.

Дефицитът на държавния бюджет към момента се дължи на лошото представяне на приходите и разходите през януари и февруари, след което по-доброто им представяне през април - септември.

Ако тази тенденция се запази до края на годината, може да имаме по-нисък от прогнозирания 3.2 млрд. лв. дефицит в актуализираната бюджетна програма за 2010 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?