Има ли икономисти в правителството?

Не може да се отрече, че настоящото правителство понякога се опитва да прави реформи (дали по убеждение, дали под чужд натиск).

Забелязва се обаче тенденция реформите да не се извършват по най-добрия начин. Така въпреки реформите, положителните ефекти от тях са значително по-малки от възможното.

Морските летища - монопол

В края на юли по предложение на вицепремиера Николай Василев правителството взе решение да започне процедура по предоставяне на концесия на летищата във Варна и Бургас. В процедурата обаче се забелязва един проблем - предвижда се издаване на обща концесия на летищата. Това означава, че управлението на двете летища ще се прехвърли на един и същи оператор и в резултат между тях няма да има конкуренция. Освен това, според българския закон никой не може да построи частно летище. С други думи, не само че никой не може да конкурира летищата в Бургас и Варна, но се предвижда те да не се конкурират и помежду си. Накратко, процедурата по концесия създава изкуствен монопол.

Магистрали - непрозрачна концесия

Държавните компании "Автомагистрали" и "Техноекспортстрой" са учредили смесени дружества с една италианска и три португалски компании. Целта е получаване на концесия за магистралите "Тракия" и "Хемус" без търг и конкурс.

Липсата на явна и открита процедура за избор между няколко кандидати води до липса на конкуренция между тях. В резултат има много голяма вероятност сключването на концесионен договор да стане при условия, не най-благоприятните за българската страна.

Освен това практиката за непрозрачно договаряне при толкова големи проекти не създава добър инвестиционен имидж на България.

Мобилни оператори - ограничаване на конкуренцията

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предвижда издаване на 2 лиценза за мобилни оператори от трето поколение (UMTS). Много е вероятно сегашните GSM-оператори да вземат и двата лиценза и по този начин пазарът да остане в сегашното си положение - ограничена конкуренция и високи цени.

В момента има два GSM-оператора и те по всякакъв начин се опитват да попречат на трети оператор да започне дейност.

Има два неща, които могат да променят ситуацията. Първо, опитът на други страни показва, че е възможно да се издадат повече лицензи за GSM-оператори. Това трябва да се използва и КРС би трябвало да обяви конкурс за още 3 лиценза за GSM-оператори.

Второ, КРС би могла да издаде поне 4 лиценза за UMTS-оператори и по този начин да гарантира навлизане на повече играчи на пазара. По този начин дори настоящите три GSM-оператора да вземат по един лиценз за трето поколение пак ще остане един лиценз за нов конкурент.

АЕЦ "Белене" - изгодна или държавна?

Правителството твърди, че АЕЦ "Белене" е изключително изгоден и полезен проект. В същото време то твърди, че без държавна гаранция за кредитите проектът не може да се осъществи от частни инвеститори.

Тези две твърдения си противоречат - ако проектът е изгоден, ще има много кандидати, които да го построят със собствени средства и на собствен риск. Ако няма такива кандидати, това означава, че от този проект няма нужда и той е губещ.

Опитвайки се да привлече инвеститори в проекта за АЕЦ "Белене" правителството е готово да им подари почти 50% АЕЦ "Козлодуй" чрез апортиране на блоковете на първата атомна централа в дружеството за изграждане на втората.

Приватизацията на АЕЦ "Козлодуй" е нещо положително, но тя би трябвало да се извърши чрез открита процедура и без да се обвързва с изграждане на втора атомна централа. В допълнение, ако е изгодно да се построи втора атомна централа, по-добре е тя да е отделно дружество с различен собственик от първата и съответно двете централи да се конкурират помежду си. По този начин ще се избегне ситуацията, в която има една огромна полудържавна атомна централа (Белене + Козлодуй), която да стане пълен монополист на енергийния пазар в България.

Данъците и доходите

По официални данни от НСИ през първите три години от управлението на НДСВ средните доходи нарастват в реално изражение с едва 1.8% годишно. В последно време правителството си е поставило за задача да повиши доходите на хората по-бързо. Това е похвална цел, но средствата, които се използват за постигането ѝ, са повече от съмнителни - разчита се основно на административно повишение на минималната заплата. Минималната заплата обаче касае много малко хора, а увеличението ѝ вероятно ще направи част от тях безработни заради ниската им производителност. Огромната част от гражданите няма да усетят никаква промяна в доходите си, породена от промяната на минималната заплата.

По-ефективният начин за увеличение на доходите е намаление на данъците и осигуровките. Има благоприятна възможност за това - преизпълнението на приходите в консолидирания държавен бюджет ще надмине 1.3 милиарда лева до края на годината.

За да няма толкова голям излишък и през следващата година, е добре с тази сума да се намалят данъците. Правителството планира да намали данъците през 2005 г. само с 0.3 милиарда лева и следователно остават още 1 милиард, които могат да се използват за допълнително намаление. Съответно е възможно през 2005 г. да се въведе 10% плосък данък.

Споделяне

Още от Бизнес