Има ли корупция около интерконектора с Гърция

Има ли корупция около интерконектора с Гърция

Сигнал на лидера на партията АБВ Румен Петков до МВР с твърдения за злоупотреби при реализацията на газовата връзка между България и Гърция разбуни духовете и предизвика служебния вътрешен министър Бойко Рашков да нареди извършването на такава проверка.

По-конкретно Петков твърди, че от договора за изграждането на 183-километровото трасе между Комотини и Стара Загора, сключен с гръцката компания "Авакс", са били извадени две автоматични газорегулиращи станции. Същите две съоръжения обаче не са изключени от дейностите по договора, което според АБВ е знак за корупция. По този повод Петков иска оставката на българския директор на дружеството за интерконеткора Теодора Георгиева.

От проектната компания "Ай Си Джи Би", в която по равно участват "Българският енергиен холдинг" и италиано-гръцката "Посейдон", обясниха в петък, че действително двете съоръжения са отпаднали от проекта, защото се оказало, че не са необходими. Предвидените по принцип за тях пари обаче няма да бъдат платени на "Авакс", макар да остават част от договора. Механизмът на плащанията към изпълнителя предвижда да се погасяват само реално извършени дейности, а след това тези разходи да се представят за възстановяване от страна на еврофондовете, които осигуряват част от средствата за газопровода.

Възстановяването на парите от страна на ЕК става само при потвърждаване на предявените разходи, така че не може да става дума за злоупотреби от страна на проектната компания, заявяват от "Ай Си Джи Би".

Проектирани, но после ненужни

Дружеството, което е възложител на обществената поръчка и ще е оператор на газовата връзка, посочи, че първоначално в техническия проект на тръбопровода са били заложени две автоматични газорегулиращи станции (АГРС) край Димитровград и край Кърджали. Тези съоръжения регулират налягането и измерват количеството на природния газ на местата, в които преносният газопровод свързва други мрежи или съоръжения.

Димитровградската АГРС била планирана заради предвижданата там втора точка за свързване на интерконектора с националната газопреносна мрежа, управлявана от "Булгартрансгаз". Първата е при Стара Загора и си остава в проекта. За втората обаче от "Булгартрансгаз" не дали одобрение за съгласуване, а енергийният регулатор обяснил, че присъединяването на газопровода в района на Димитровград към преносната мрежа на "Булгартрансгаз" зависи само от оператора. Mediapool очаква от "Булгартрансгаз" отговор защо е отказал втора връзка с интерконектора.

При несъгласуване на подобно свързване обаче необходимостта от автоматична газорегулираща станция там отпада, посочват от "Ай Си Джи Би". Въпреки това остава възможността чрез отклонение от кранов възел да се извършва присъединяване към интерконектора на други мрежи или съоръжения, твърди бъдещият оператор.

Другата станция край Кърджали пък била предназначена за улеснено присъединяване към съществуващата газоразпределителна мрежа в региона. Оказало се обаче, че проектираната станция е с капацитет, надвишаващ многократно потреблението в региона. Освен това лицензираното за тази територия газоразпределително дружество заявило, че ще изгради за своя сметка и станцията, и другите необходими съоръжения за присъединяване и след това ще прехвърли част от тях на оператора на газовата връзка. Това напълно съответства на нормативните изисквания и е в интерес на проектната компания и нейните акционери, посочват от "Ай Си Джи Би" и допълват, че вече е съгласувана точка за присъединяване на интерконектора с газоразпределителната мрежа на Кърджали и предстои подписване на договор за това. АГРС при Кърджали ще бъде завършена при въвеждането в търговска експлоатация на газопровода, което трябва да стане до края на юни 2022 г.

Всички от борда одобрили промяната

Решението за отпадане на двете АГРС от проекта е взето в края на 2019 г. от осемте члена на съвета на директорите на проектната компания - по четирима представители на двамата акционери. Според устава на дружеството решенията на управата му могат да се вземат само с пълно единодушие.

От "Ай Си Джи Би" обясняват още, че в договора с "Авакс" има разписани правила за промяната на обхвана на работата и вече е в ход изготвянето на такава вариация, с която ще се намали цената по контракта с гърците.

Договорът не предвижда това да става под формата на допълнително споразумение, което позволява на възложителя, ако не постигне съгласие с изпълнителя за промяната, да удържи решения от него размер на намалението от следващото плащане.

Пари – само за доказано свършена работа

Дружеството уверява, че не е извършвало никакви плащания за двете отпаднали автоматични газорегулиращи станции. То отбелязва още, че макар финансирането за реализацията на интерконектора да е изцяло осигурено, не разполага с всички пари, а усвоява средствата от европейските фондове чрез възстановяване на направените разходи.

"Отпускането на всеки транш се случва само след верификация на разходите и на необходимата документация, като се плаща единствено за извършени дейности и за доставено оборудване. Това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови изисквания. На практика не съществува хипотеза, в която "Ай Си Джи Би" да може да усвои предварително финансови средства за отпаднали по проект дейности, нито може да направи съответно плащане към строителя за съоръжения, които няма да бъдат изградени в рамките на проекта", отбелязва се в становището на дружеството. В него се уточнява още, че всяко решение за поемане на задължение или извършване на разход над 70 хил. лв. се взема единодушно от борда му

Проектната компания още веднъж декларира, че няма да се поколебае да наложи предвидената по договор с "Авакс" дневна санкция при забава на строежа след края на 2021 г. Миналата седмица служебният енергиен министър Андрей Живков каза, че глобата е 90 хибл. евро, които ще бъдат приспадани от внесената от изпълнителя банкова гаранция за всеки ден забава. Гръцкото дружество обаче е уверил, че се движи по график и ще бъде готов със строителните дейности до края на тази година.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес