Има опасност България да плаща повече на ЕС, отколкото получава

Съществува опасност България да внася повече пари в бюджета на Европейския съюз, отколкото ще получи от европейските фондове, ако запази сегашния си темп на усвояване на финансирането по европрограмите. Това предупреждава доклад на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на европейските фондове в България, представен в четвъртък заедно с организацията CEЕ Bankwatch Network.

В него се посочва, че досега България е усвоила едва 4.57 на сто от предвидените за нея европейски средства през финансовия период 2007 - 2013 г., които се оценяват на около 8 милиарда евро. Ако това темпо се запази, не може да се очаква повече от 15 процента усвояване до края на периода, предаде БТА.

Коалицията включва 40 неправителствени организации в страната ни, а в CEЕ Bankwatch Network, която наблюдава дейността на европейски финансови институции и усвояването на техни средства – организации от 14 европейски страни.

Изнесените данни в доклада сочат, че България не може да разчита на европейски средства за решаване на значителни икономически и социални проблеми. Напротив, страната ни, която

се счита за най-бедната в Европейския съюз, е изправена пред реална опасност да се превърне в нетен вносител в бюджета на съюза т.е. ще внася повече в бюджета на ЕС, отколкото получава.

Докладът изброява няколко по-важни причини за слабото усвояване на европейски средства - лошо планиране на проектите, слаба административна подготвеност, прекалени бюрократични изисквания, които отблъскват потенциални кандидати, неосведоменост за възможностите и начините да се кандидатства по европейски проекти, корупция, страх да се одобряват проекти от компетентни лица.

Според доклада, Оперативна програма "Регионално развитие" ще послужи реално не за развитие, а за "някаква поддръжка" на регионите в България, Оперативна програма "Транспорт" е станала доказателство за "безпътица в транспортната политика", в Оперативна програма "Административен капацитет" има усвояване на средства, но няма изграден капацитет.

Представилите доклада не се ангажираха с оценка дали крайно слабото усвояване на европейски средства няма да се отрази върху техния размер през следващия европейски финансов период 2014 - 2020 г. Все пак те отбелязаха, че има слухове, според които Европейката комисия готви намаляване на отпусканите европейски средства като едновременно ще бъде засилен контролът за изразходването им.

В същото време министърът по управлението на еврофондовете Томислав Дончев изнесе данни, че България досега е усвоила 8.2 процента от европейските средства. Разминаването с изнесените от гражданската коалиция цифри вероятно се дължи на различни отчитани периоди.

Дончев заяви в Белослав, че страната ни е пропуснала две години – 2008 и 2009, при разплащането на проекти с парите от ЕС и трябва ускоряване при усвояването на парите от ЕС, защото българските граждани и общини имат нужда от тях.

Досега на общините по европроекти са платени 760 милиона лева, а договорените средства са 2.7 милиарда лв., каза Дончев. Според него тези цифри са окуражителни и показват, че кметските екипи работят. По думите на министъра около 14 общини в страната нямат спечелен проект, но радостното е, че няма община, която да не е подавала проектно предложение.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?