Работодателска организация в просветата алармира:

Има остър недостиг на лекари и медицински сестри в училищата

Половината от учебните заведения са без спортни площадки, а над 80% са без огради

Има остър недостиг на лекари и медицински сестри в училищата

Само 5 на сто от средните учебните заведения у нас имат щатни лекари и в тях заплащането се осигурява от родителите, съобщи в сряда председателят на Съюза на работодателите в системата за народната просвета (СРСНП) Самуил Шейнин. По думите му медицинските сестри в училищата са 1 200, а са необходими още 300, за да се покрие изцяло медицинското обслужване на учениците.

Работата в училище е непривлекателна за докторите поради липса на перспектива за професионално развитие, обясни експертът. Според него, за да стане работното място в българското училище атрактивно за медицински лица, трябва да им бъде осигурено допълнително натоварване, което би гарантирало и по-високо заплащане.

Образователното министерство вече е поело ангажимента да обучава педагози в оказване на долекарска помощ, каквото е предложението на работодателския съюз в системата на образованието. Според Шейнин има достатъчно средства тази инициатива да обхване всички учебни заведения – те са предвидени в бюджетите за квалификация на преподавателите.

Приоритетите в училищното здравеопазване у нас през периода 2014-2020 година ще бъдат обсъдени на национална кръгла маса с международно участие, която ще се състои на 24 октомври в Перник.

Как да се осигуряват медицинските лица във всяко българско училище, кой да финансира училищните лекари, ще преминат ли всички учители курсове за долекарска помощ и през какъв период знанията им трябва да се опресняват – това са основните теми, които ще бъдат дискутирани на срещата, по думите на Самуил Шейнин.

Кръглата маса ще бъде предшествана от "панорама на ученическата мебел и училищното осветление".

Не може да има градинско, кухненско, парково и друго осветление, а да не съществува понятието училищно осветление, въпреки че е пряко свързано със здравето на децата, заяви Шейнин. По думите му подобно изложение се провежда за първи път у нас.

Първата стъпка към безопасността на учениците, по думите на педагози, е ограждането на училищните дворове. Над 80 процента от тях са разградени, посочи председателят на организацията. Той отбеляза, че масово не се спазват общинските наредби вечер училищните дворове да се затварят, за да не бъдат безстопанствени.

Повече от половината учебни заведения нямат спортни площадки, а 40 на сто от съществуващите не са в добро състояние, сочат данните на организацията. Според нея, за да се обнови качествено материално-техническата база, което ще доведе до повишаване на сигурността на децата, е необходимо целевата добавка от 25 лв. в единния разходен стандарт за всеки ученик да се удвои от 1 януари догодина. Предложението вече е дадено на образователното министерство.

Работодателската организация обсъжда и евентуално предложение за осигуряване на централизирана надбавка към капиталовите разходи на общините за ремонтни дейности на училищните дворове и площадки - собственост на общините. Може да се използват и средства от европроекти и от спонсори. Така, според организацията, може да се преодолее тенденцията за намаляване на ремонтните дейности в училищата.

Министърът на образованието Анелия Клисарова и правителството обещаха да гледат на образованието като на приоритет при подготовката на бюджет за следващата година. Все още не се знае дали това означава, че ще има сериозно повишаване на средствата за просвета.

Споделяне

Още от България