Имаме голяма и скъпа за възможностите ни армия

Имаме голяма и скъпа за възможностите ни армия

В сравнение с другите страни в Европейския съюз България поддържа една от най-големите и скъпи за данъкоплатеца армии. Затова пък средствата, които отделя за издражката на един военнослужещ, са многократно по-ниски от средното за съюза. Устойчива тенденция за българските въоръжени сили е технологичното изоставане.

Това става ясно от данните, съдържащи с в доклада на Министерския съвет за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2009 г.. Той е публикуван на сайта на Министерството на отбраната и предстои да бъде разгледан в парламента.

Един от основните изводи в доклада е, че българското общество изразходва за отбрана значителен по размерите си икономически ресурс, измерен по реалната стойност на човешкото, финансовото и материалното му изражение.

България е сред първите места по брой военнослужещи на глава от населението - 45 на 10 000 души. По този страната е изпреварена единствено от Гърция, където на 10 000 души от населението се падат 119 военни. За Румъния този показател е 35 военни, а за Австрия - 12.

България е сред първенците и по заделяния за отбрана дял от брутния вътрешен продукт (БВП), тоест, по натоварване на националната си икономика в интерес на отбраната и въоръжените сили. Гърция отделя 2.55 процент от БВП за нуждите на отбраната, следвана от България - 2 процента. На дъното на таблицата е Ирландия с 0.58 процента.

В доклада се посочва, че в абсолютно изражение годишните разходи за отбрана на България, разпределени на глава от населението, като графика създават представа, че българският гражданин е значително облекчен, заделяйки за отбрана четири пъти по-малко отколкото средното за ЕС. Преизчислени през стандарта на покупателната способност обаче, тези разходи се оказват значително по-равностойни по място - почти изравнени с разходите правени от средния чешки или австрийски гражданин и повече от разходите за отбрана правени от гражданин на Литва, Унгария и дори Ирландия, се казва в доклада.

Ако изразходваните сумарно за отбрана за годината средства се разделят на броя на военнослужещите, България харчи 23 524 евро за един военнослужещ. Това е приблизително два пъти по малко от Литва (43 023 евро), три пъти по-малко от Унгария (61 238 евро), почти четири пъти по-малко от Чехия (87 102 евро) и десет пъти по-малко от Австрия (245 962 евро).

Ако сумарните средства за отбрана се разпределят по направления и се вземат само разходите за личен състав, се вижда отново, че България заделя най-малко средства за един военнослужещ - 10 586 евро. Това е 56 процента по-малко от Румъния (18 781 евро), повече от два пъти по-малко от Унгария, Литва, Латвия; четири пъти по-малко от Чехия и пет пъти по-малко от средното за държавите членки на ЕС.

За инвестиции (доставка на оборудване и отбранителни изследвания и технологии) на един военнослужещ България харчи 4940 евро на година, докато Румъния отделя 4627 евро, а Австрия - 34 435 евро.

Данните по този показател показват устойчива тенденция на технологично изоставане на българските въоръжени сили, което е съпроводено от значителни пречки пред оперативната им съвместимост с тези на държавите от НАТО и ЕС, се подчертава в доклада.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?