Имейл и факс заместват висенето по опашки пред бюрата по труда

Имейл и факс заместват висенето по опашки пред бюрата по труда

На хората, останали без работа, няма да се налага всеки месец да се редят на опашки пред бюрата по труда, за да се подписват. Те ще имат възможност да поддържат регистрацията си, като на всеки 30 дни изпращат имейли или факсове до социалните. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които ще бъдат одобрени на правителственото заседание в сряда.

Друг начин е писмо по пощата с обратна разписка. Всички безработни, предпочели съвременните технологии, обаче ще трябва да попълват декларации по образец, които трябва да бъдат скрепени с електронен подпис. Безработните, които не го притежават, ще трябва да съберат пари и да инвестират. Подписът струва 50-60 лв. на година. Разбира се, остава и вариантът за лично явяване за подпис.

Други промени в правилника касаят облекчаване на условията, на които трябва да отговаря работодателят при кандидатстване и ползване на насърчителните мерки за разкриване на работни места.

Освен това се разширява кръгът от работодатели, които могат да ползват насърчителната мярката за разкриване на “зелено работно място”, като се добавят тези от сектор “Култура, спорт и развлечения”, но само за дейността на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?