Имиджът на САЩ в света се подобрява

Имиджът на САЩ в света се е подобрил значително през последната година. Това показват данните на социологическо проучване, цитирани от ББС.

Проучването BBC World Service poll се провежда от 2005 година. Анкетирани са почти 30 000 души в 28 страни в периода ноември 2009 – февруари 2010.

Отношението към САЩ в момента е повече позитивно отколкото отрицателно. Светът възприема Съединените щати по-положително от времето на втората война в Ирак.

Според проучването имиджът на САЩ е положителен в 20 страни, в шест е отрицателен и две са разделени в мнението си за Съедините щати.

Средно 46% от анкетираните са на мнение, че САЩ имат положително влияние в света, докато 34% са на противоположното мнение.

В сравнение с 2009 година позитивното отношение към САЩ се е повишило с 21% в Германия, с 18% в Русия, с 14% в Португалия. Русия и Германия обаче продължават да имат негативна представа за САЩ като цяло.

Негативните мнения за САЩ са намалели с 23% в Испания, с 14 във Франция и с 10 във Великобритания.

В само две от 28-те страни, в които е проведено проучването – Турция и Пакистан - повече от 50% от анкетираните имат отрицателно отношение към САЩ.

Имиджът на Германия е най-висок – 59% - положителен. Следват Япония – 53%, Великобритания – 52%, Канада – 51% и Франция – 49%.

Европейският съюз се възприема положително от 53% от анкетираните.

Иран е с най-лош имидж в света – 15%, следван от Пакистан – 16%, Северна Корея – 17%, Израел – 19% и Русия – 30%.

Споделяне

Още от Свят