Имот в Добрич апортиран в капитала на НЕК

Министерски съвет реши да апортира в капитала на Националната електрическа компания недвижим имот в Промишлена зона-Запад, Добрич, съобщиха от правителствената информационна служба в четвъртък. Стойността на частната държавна собственост е 41 319 лв., имотът се простира върху площ от 6 585 кв. м. Така капиталът на държавната енергийна компания ще бъде увеличен с 41 320 поименни акции с номинална стойност от един лев.

Имотът е принадлежал на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, което го е получило през 2003 г. Намиращите се в него сгради са собственост на НЕК, представляващи дълготрайни материални активи, вписани счетоводно в предприятие "Мрежи високо напрежение" на Електропреносен район – Варна, обясниха от правителствената прес служба.

Споделяне

Още от Бизнес