Имотна компания, заблуждавала клиентите си, глобена с 320 лв.

Имотна компания, заблуждавала клиентите си, глобена с 320 лв.

Комисията за защита на конкуренцията е установила, че фирмата за недвижимости "Ирис имоти" ООД е заблуждавала клиентите си, с което е нарушила Закона за защита на конкуренцията.

Дружеството е публикувало на сайта си информация, че оперира на пазара на недвижимости от 2007 г., въпреки че според доказателствата, събрани от КЗК, реалната му дейност е от 2013 г.

"Тези твърдения са неверни, касаят съществени свойства на предоставяните услуги и създават обективна възможност за заблуда на потребителите. Това е така, тъй като опитът и експертизата на едно предприятие в областта, в която се развива, биха могли да стимулират неговите потенциални клиенти да използват услугите му. В този смисъл недостоверната и поради това недобросъвестна претенция за опит в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти представлява нелоялна конкуренция", коментира антимонополният орган.

От решението на институцията се вижда, че заради нарушението на дружеството е наложена глоба в размер на 0.5% от оборота за 2016 г., което е 320 лв.

Споделяне

Още от Бизнес