Имотна скица вече се вади онлайн и с една трета по-евтино

Общините и нотариуси нямат право да искат удостоверения за липса или наличие на кадастрална карта

Имотна скица вече се вади онлайн и с една трета по-евтино

Най-търсената услуга от гражданите и бизнеса – скица на имот, може да бъде извадена по електронен път и струва с 30 на сто по-евтино, отколкото ако се редите на опашка пред  Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Това съобщи министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

Дневно в София постъпват около 400 заявления в АГКК с искане за издаване на различни документи. По-голямата част от тях се предоставят и по електронен път, но за това е нужен електронен подпис. Цената за издаване на е-скица е 14 лв. за срок от 3 дни при 20 лв. на хартиен носител.

Има възможност и заявленията да се подадат онлайн, а документът да се получи на място на хартия, каза Нанков. По думите му проблем е, че някои общини, предимно малки, не признават тези документи, въпреки че те са законово регламентирани.

Кадастралната карта е електронна и общодостъпна. Тя показва местата с кадастър в страната, като стига до ниво имот и от нея може да се получава информация за сградите.

Въпреки това, без да имат право, някои общини и нотариуси изискват удостоверение за наличие или липса на кадастрални данни за дадено населено място или район в страната, каза Нанков. По тази причина още днес ще бъдат уведомени Нотариалната камара и общинските администрации, че АГКК прекратява тази услуга, защото справката може да се направи безплатно и служебно от Кадастрално-административната информационна система.

Регионалният министър съобщи още, че предстои да бъде преустановено изискването на официални документи и данни за провежданите административни производства на общински администрации. За целта предстои среща с Националното сдружение на общините и с Нотариалната камара.

За да се реши проблемът,  още идната седмица ще започнат обучения на представители на общините, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър и нотариуси за работа с портала за електронни административни услуги на АГКК, информира министърът.

Втори изнесен офис на кадастъра в София

С цел облекчаване на гражданите и бизнеса от днес работи втори офис на кадастъра в София. Изнесеното работно място е в сградата на Направление "Архитектура и Градоустройство" към Столична община на ул. "Сердика" 5. 

До края на следващата седмица изнесен офис ще заработи и на ул. "Кракра" 3 в София.

В столицата вече работят още четири изнесени работни места – в районните администрации "Нови Искър", "Надежда", "Люлин" и "Подуяне".

До края на следващата седмица изнесен офис ще заработи и в район "Илинден".

Планира се и в София да бъде въведена услугата за доставка на документа до адрес по куриер, ако заявленията в Агенцията по кадастъра са подадени електронно. Тази услуга вече се е наложила в област Ловеч.

Безплатно за гражданите е нанасянето на промени в кадастралната карта, които касаят собственост върху апартаменти в жилищни сгради, други сгради и имоти, информира Нанков.

От началото на тази година в София са подадени над 33 000 заявления за предоставяне на услуги от АГКК, което е около 6800 заявления месечно.

В резултат са издадени 4500 скици за имоти и сгради, 4800 схеми за самостоятелни обекти в сгради, над 3000 удостоверения, в това число удостоверения за приемане на проекти за изменения на кадастралната карта и кадастралния регистър, и други.

От тях само 3080 заявления са подадени чрез електронния портал, а 619 са заявените от нотариуси с електронен подпис.

С безплатен достъп може да се провери как е отразена информацията за даден имот в кадастралната карта, като при наличие на грешки поправката може да се заяви по електронен път, допълни заместник-министър Валентин Йовев.

Над 90% от територията на страната ще е в кадастъра до края на 2018 г.

До края на следващата година трябва да приключи преобразуването на данните от картата на възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта, съобщи  изпълнителният директор на АГКК инж. Михаил Киров.

По думите му в някои области процесът тече по-бързо, а в други по-бавно. По-напред в преобразуването на картата на земеделските земи в кадастрална са областите с активен пазар на имоти. Към момента единствено в област Ловеч това е направено почти на 100%.

След приключването на процеса в края на 2018 г. над 90% от територията на страната вече ще има кадастрална карта, каза регионалният министър.

Споделяне

Още от Бизнес