Имотната мафия в България се подпомага от юристи

Имотната мафия в България се подпомага от юристи

В България има имотна мафия, която се подпомага от нотариуси и адвокати. Това заяви заместник-председателят на Съюза на юристите Йосиф Герон в петък на конференция по проблемите на измамите с недвижима собственост. Според него действащото законодателство толерира този вид далавери. Същото мнение изказа и президентът Георги Първанов, който присъства на форума.

Този вид криминални дейния вече надминават по численост битовите престъпления. Измамите с имот засягат физически и юридически, включително и чуждестранни лица.

Според Герон, ако не се вземат конкретни мерки в най-скоро време, ще надделее изводът, че над имотните измами е поставен чадър. Той смята, че наказателната политика на държавата стимулира посегателството върху собствеността. Президентът на свой ред призова да се приведе наказателното законодателство към конституционно записаната гаранция за неприкосновеност на частната собственост. Първанов смята, че липсва цялостна оценка и правен анализ на законодателството, свързано със собствеността на гражданите и юридическите лица.

По-високи наказания, достъп на нотариусите до база данни на МВР и бързо производство са част от мерките, които обсъждат за справяне с проблема нотариуси, адвокати, прокурори, съдии, дознатели и експерти.

Съюзът на юристите в България предлага промени в нормативни актове, за да се предотвратят измамите с имоти. Идеята е МС, Министерството на правосъдието и МВР да създадат съвместна работна група с участието и на неправителствени организации за изготвяне на други спешни промени в НК.

Една от мерките е ограничаване на кръга от лица, които могат да бъдат пълномощници по вещно-правни сделки - издаване и архивиране на официални документи като пълномощни, скици, удостоверения за наследници.

Споделяне

Още от Имоти

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?