Съдия Нели Куцкова контрира адв. Иван Груйкин:

Имотните дела на Гугушев-син не са гледани от еднакви съдебни състави

Става въпрос за противоречива практика по идентични казуси, която по закон ВКС уеднаквява

Съдия Нели Куцкова

След като адвокат Иван Груйкин публично се усъмни в безпристрастното разглеждане на множество имотни дела, по които е ангажирана кантората на сина на единствения кандидат-член на Конституционния съд (КС) Галя Гугушева – Стефан, съдия Нели Куцкова от Софийския апелативен съд (САС) опроверга в сряда твърденията на юриста.

Според лична позиция на адвоката, публикувана от Mediapool в понеделник, над 120 граждански иска, заведени срещу имотна компания, представлявана от колегата му Стефан Гугушев, се разглеждат от едни и същи съдебни състави на три инстанции, като в крайна сметка защитата има 100% успеваемост.

Адв. Груйкин посочва още, че се наблюдава практика Върховният касационен съд (ВКС), като последна инстанция, да не допуска за разглеждане жалбите на ищците, загубили делата си пред долните съдилища, а само тези на имотната компания, когато тя се е оказала губеща страна в спора.

Заради всичко това той не изключва възможността за манипулиране на случайния принцип за разпределение на казусите, като част от евентуална корупционна схема. Добавяйки, че една хипотетична проверка на тези данни би трябвало да се направи от Апелативната спецпрокуратура (доколкото би ставало въпрос за организирана престъпна група – бел.ред.), чийто зам.-шеф е майката на адв. Гугушев – Галя Гугушева.

"По въпросните дела на тази фирма, на първата съдебна инстанция (Софийски градски съд) двама съдии (от общо 40 в гражданското и търговското отделения) са гледали по 11 дела, двама са гледали по 10 дела и т.н., а 20 съдии (половината от всички) не са гледали нито едно дело. На следващата инстанция (Софийски апелативен съд) само три от съставите (втори, четвърти и осми) решават две трети от всички дела – при забележителните сто процента отсъждания в полза на фирмата (при общо десет граждански и търговски състава)”, пише Груйкин.

Съдии обаче коментираха остро пред Mediapool, че става въпрос за манипулативна интерпретация на юриста, тъй като въпросните дела са били разпределяни измежду всички състави от гражданските отделения в СГС и САС.

"По делата, описани от Груйкин, в Градския съд различни състави решаваха делата различно, както и в Апелативния. А по закон задължение на ВКС е да уеднаквява противоречивата практика, така че от правна гледна точка тезата на адв. Груйкин, освен невярна, е и правно несъстоятелна. Невярно е и твърдението, че само определени съдебни състави са разглеждали тези дела. Всички граждански съдии в апелативния съд разглеждаха тези спорове, като 3 от тях възприемаха една теза, а два - противоположната”, коментира Нели Куцкова от САС.

Тя е един от магистратите на втора инстанция, които са участвали в състави, разглеждали някои от посочените дела. Съдия Куцкова цитира общо 4 свои решения, три от които отхвърлят претенциите срещу фирмата "Макантъни Риалти Интернешънъл Кънстракшън” 1 и 2, спомената условно в текста на Груйкин като "Пак Антъни”.

По думите на магистрата става дума за голям обем от идентични съдебни спорове между чуждестранни клиенти и компанията, в които се иска анулиране на предварителните договори за капарирани имоти в Разлог и връщане на вноските.

"Жалбоподателите стъпват на текст от предварителните си договори, в който е посочено, че жилищата им ще бъдат построени и предадени за ползване до определена дата, без тежести, възбрани, залози или ипотеки, както и без строителят да е сключвал допълнителни сделки с имотите. След започването на строежите компанията действително учредява ипотека върху терените в полза на банки-кредитори, която обаче е изчистена към момента, в който апартаментите се продават с окончателен договор”, допълва съдия Куцкова.

Видно от решенията по въпросните 4 дела, с които Mediapool разполага, компанията, защитавана от адв. Гугушев, е представила доказателства за това, че към момента, в който окончателно продава апартаментите на чужденците, ипотеката върху тях е изчистена.

Именно този факт става и причина за противоречивата съдебна практика на първите две инстанции по иначе идентичните казуси. По думите на съдия Куцкова, една основна група от нейни колеги, сред които е и тя, приемат, че предварителните договори с чужденците не са нарушени, тъй като към момента на предаване на апартаментите, срокът е спазен и допълнителни сделки с тях не са сключени. Другата част от съдиите обаче приемат обратното и уважават исковете.

Така се стига и до ролята на ВКС, който трябва да изчисти противоречията в решенията от долните инстанции и да приеме единна практика в произнасянето по въпросните имотни спорове.

Върховните съдии възприемат тезата, че след като към момента на предаване в срок на готовите имоти ипотеката върху терена е изчистена, то не е налице нарушение на предварителните договори с клиентите. Именно по тази причина последната инстанция допуска за разглеждане само делата, които са обжалвани с този аргумент.

В подкрепа на тезата на съдия Куцкова, че в случая става въпрос за различно тълкуване на доказателства, а не за съмнителна схема е фактът, че по един от исковете, решени от САС, магистратите са отхвърлили претенциите на клиентите, основаващи се на учредената по време на строежа ипотека, но са ги уважили заради обстоятелството, че строителят е разменил номерацията на апартаментите. Така фирмата е осъдена да върне парите, защото жилището, посочено под определен номер в предварителния договор на ищеца, се оказва продадено.

"Въззивният съд споделя изводите на първоинстанционния, че идентифициращите белези на процесния апартамент, съдържащи се в предварителния договор и в справката на Агенцията по вписванията съвпадат. Видно е, че е налице разлика в площта на апартаментите. Известно е обаче, че един недвижим имот не се индивидуализира чрез неговата площ, а чрез границите му. В предварителния договор обаче имотът е индивидуализиран чрез единствен индивидуализиращ белег - неговият номер”, се казва в решението на съдебния състав, председателстван от съдия Куцкова.

В този казус САС приема още, че "тази сделка е увреждаща за кредитора, тъй като тя е сключена с изградения вече имот и това прави невъзможно изпълнение на задължението на продавача да прехвърли имота. Тя е сключена на 24.09.2008 г. – преди изпращане на поканата, адресирана до Д. и Л. Р. за сключване на окончателен договор. По изложените съображения настоящият състав приема, че ищците дори не е следвало да отправят предизвестие за разваляне на договора, тъй като с продажбата на имота действието на предварителния договор е прекратено. Поради наличие на отпаднало основание за извършените плащания, продавачът по предварителния договор следва да върне на купувачите заплатеното от тях”. Този казус още не е стигнал до ВКС.

"Много бих се радвала, ако Инспекторатът към ВСС (ИВСС) обърне внимание на писмото на адв. Груйкин и извърши проверка как са разпределяни и решавани делата в Апелативния съд. Но също така бих искала да зная, дали адв. Груйкин ще се извини на колегите, ако се окаже, че твърденията му са, меко казано "неверни”, коментира в обобщение съдия Куцкова по повод думите на юриста, че е подал сигнал до съдебния инспекторат с искане съмненията му да бъдат проверени.

Преди ден представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова заяви, че ще препоръча на колегите си да се самосезират по медийните публикации за имотното състояние и финансовите операции на семейството на кандидат-члена на КС Галя Гугушева. Не стана ясно обаче дали кадровиците ще възложат на инспекторите и проверка по твърденията на Иван Груйкин за разглеждането на имотните дела, по които е ангажирана кантората на Гугушев-син.

Споделяне

Още по темата

Още от България