"Индъстри уоч": Има криза и тя може да се овладее с няколко спешни мерки

Смяната на финансов министър преди края на мандата на правителството е прецедент в най-новата ни история, но в по-общ план промени в кабинета дори няколко месеца преди идващи избори са правени (например уволнението на вицепремиера Лидия Шулева през февруари 2005 г.).

Все още има шанс политическата криза да бъде овладява и да бъде използвана за реализиране на дълго отлагани важни промени, се казва в коментар на звеното за икономически анализи "Индъстри уоч" за ситуацията в страната след оставката на финансовия министър Симеон Дянков.

За да се избегне риска от макроикономическо сътресение – както вътре в страната, така и сред международната инвестиционна общност, правителството трябва да отчете поне следното, продължава коментарът:

- Европа продължава да е в състояние на нерешена криза на държавни дългове и нестабилни банки, съчетани с нисък растеж и спадаща заетост,

- Всяко очакване за промяна в политическото лидерство е като цяло основание за притеснение,

- Политически консенсус за приемствена и стабилна икономическа политика може да включва само политически сили, които ясно и категорично подкрепят запазването на валутния борд.

Необходимо е правителството, и в частност – икономическия и финансов екип – да фокусира вниманието си върху следните най-спешни и важни действия до края на мандата:

- Бързо попълване на фискалния резерв, и постепенното му увеличение, независимо от наближаващите избори; с плащането на земеделските субсидии размерът му спадна под задължителния минимум, определен от закона за държавния бюджет за 2013 г.,

- Балансиране на консолидирания бюджет, като се запази целта за дефицит не по-голям от 1.1 млрд. лв.,

- Ясни политически гаранции за спазване на законите и договорите, включително недвусмислен отказ от обсъждане на мерки като отмяна на приватизационни сделки,

- Продължаване и довършване на належащи мерки за стабилизиране и/или продажба на държавни предприятия в лошо финансово състояние, например ВМЗ Сопот и БДЖ – Товарни превози,

- Влагане на усилия за успешно и с възможно минимални проблеми за граждани и бизнес довършване на реализацията на най-силно засягащите ги микрореформи, като например въвеждането на единното платежно нареждане за данъци и осигуровки,

- Осезаемо редуциране на ненужни звена на държавната администрация, съкращаване на текущи разходи и същевременно вдигане на доходите на заетите там.

В допълнение към това, правителството може да овладее политическата криза и гражданските протести, като предложи политики, които да облекчат шансовете за заетост и бизнес на българите, в това число решително съкращаване на бариерите пред стартиране на нови начинания - както бизнес, така и като самонаети - включително административни режими, разрешителни, лицензи, задължителни държавни такси.

Споделяне

Още от Бизнес