Индивидуална оценка ще определя помощите за хората с увреждания

Индивидуална оценка ще определя помощите за хората с увреждания

От 1 април през индивидуална оценка на потребностите им трябва да преминат хората с увреждания, които досега не са получавали финансово подпомагане, както и онези от тях, които желаят да използват лична помощ от началото на септември. Това реши правителството в сряда, приемайки правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и методика, по която ще се прави въпросната индивидуална оценка.

Около 1300 социални работници ще оценяват потребностите на хората с увреждания от финансово подпомагане и личен асистент. Те вече се обучават как да прилагат новата точкова система, по която ще се прави индивидуалната оценка на хората с увреждания, съобщи социалният министър Бисер Петков след правителственото заседание.

Методиката за прилагане на точковата система съдържа няколко категории въпроси, които ще се подбират според възрастта на човека с увреждане. За всеки отговор ще се дават определен брой точки, а крайният резултат ще се умножава по коефициент и ще носи определен брой часове лична помощ на месец.

Определени са четири степени на зависимост, според които часовете лична помощ ще са минимум 15 и максимум 168 на месец, обясни Петков.

Индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания ще се прави по искане на самия човек или на негов законен представител, както и служебно. Оценката ще се прави на заседание, на което човекът ще има възможност да присъства., а данните ще влизат в лично досие.

Правилникът за прилагане на закона регламентира и реда за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. Всяка година до 31 март работодателите ще трябва да уведомяват Агенцията по заетостта за изпълнението на квотата. Ако не я покрият, те ще трябва да плащат ежемесечни компенсационни вноски от 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Санкцията обаче ще може да се избегне, ако се закупят стоки, изработени от предприятия за хора с увреждания. 

В правилника са определени условията и редът за финансиране на създаването и функционирането на Центрове за защитена заетост като механизъм в подкрепа трудовата интеграция на хора с множество трайни увреждания.

Регламентира се и редът за създаване ѝ поддържане на информационната система, в която ще има профил за всеки човек с увреждане.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?