Индустрията бележи ръст от 3.6% за година

Индустрията бележи ръст от 3.6% за година

Промишленото производство у нас е нараснало с 3.6% през юни 2017 г. спрямо същия месец на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо месец май тази година обаче се регистрира лек спад от 1.4 на сто.

През юни увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 1 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1 на сто, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - със 7.6 на сто, и в преработващата промишленост - с 4.9 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5 на сто.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на основни метали - с 46.6 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 26.5 на сто, производството на тютюневи изделия - с 20.7 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - с 16.8 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.1 на сто.

Намаление е отчетено при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.3 на сто, производството на напитки - с 6.4 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.5 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.3 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес