Индустрията и строителството закъсват заради недостиг на работници

Индустрията и строителството закъсват заради недостиг на работници

Недостигът на работна ръка у нас се превръща във все по-сериозен проблем за бизнеса. Това започва да личи и в ежемесечните анкети на Националния статистически институт (НСИ) за бизнес климата.

През август е засечено влошаване на бизнес климата в промишлеността и по-неблагоприятни очаквания в строителството, като един от основните фактори за това е недостигът на работна ръка.

В индустрията показателят за бизнес климата през август намалява с 2.2% в сравнение с юли. Това се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. На второ място е факторът "недостиг на работна сила”, чието негативно въздействие се засилва през последния месец, посочват от НСИ. Очакванията са продажните цени да се запазят през следващото тримесечие.

В строителството бизнес климатът през август запазва нивото си от юли. Въпреки това обаче очакванията на предприемачите за следващите шест месеца са леко влошени. И в тази сфера през последния месец се засилва неблагоприятното влияние на фактора "недостиг на работна сила”. Относно продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Все пак като цяло бизнес климатът у нас се е подобрил през август, сочат още данните на НСИ. Общият показател се е покачил с 0.5 пункта спрямо юли най-вече благодарение на по-благоприятните очаквания в търговията на дребно и сектора на услугите.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 4.5 пункта спрямо юли, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за развитието на дейността. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца, посочват от НСИ.

През август бизнес климатът в услугите се е увеличил с 1.9 пункта. Въпреки това обаче прогнозите на мениджърите за търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Очакванията са цените в сектора да се запазят през следващото тримесечие.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?