Индустрията свива инвестициите си със 7.4%

Индустрията свива инвестициите си със 7.4%

Индустриалните предприятия смятат да свият инвестициите си през 2017 г. със 7.4% спрямо тези, направени през миналата година. В частия сектор свиването ще е още по-голямо - с 11.2%.

През 2016 г. промишлените фирми са намалили инвестициите си, по-конкретно разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с 1.6% в сравнение с 2015 г.

Това става ясно от регулярната анкета на Националния статистически институт (НСИ) за инвестиционната активност сред промишлените предприятия, проведена през месец март.

Най-голям дял в инвестициите през 2017 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (44.1%), при което се предвижда ръст от 5.9% спрямо предходната година. На второ място са енергетичните и свързаните с водата сектори (с дял от 27.2%), при които също се очаква увеличение (с 9.9%) в сравнение с 2016 г.

На трето място е производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15.4%. Предвижданията на мениджърите в този сектор са за свиване на инвестиционните програми с 37.0% спрямо предходната година.

Споделяне

Още от Бизнес