Инфлация в ЕС продължава да забавя ход

Стойностите на инфлацията за ЕС е 0.6% за юни 2009 г., след 0.8% през май, според данни на Евростат от сряда. Година по-рано инфлацията в блока е била 4.3 %.

През юни страните от Еврозоната навлизат в дефлация. Тя е 0.1% в сравнение с отчетените нула процента през май. Година по-рано равнището на инфлация беше 4.0%.

В сравнение с май 2009 г.., годишната инфлация е спаднала в двадесет и една страни-членки, останала е стабилна в една и се е увеличила в една страна.

Най-ниските средни стойности за 12месеца до юни 2009 са отбелязани в Португалия (0.8%), Ирландия (1.0%) и Германия (1.5%), а най-високите са в Латвия (10.0%), Литва (8.6%) и България (7.3%).

Основните компоненти с най-високи годишни нива на инфлацията за юни 2009 са алкохол и тютюн (4.4%), разни стоки и услуги (2.1%) и хотели и ресторанти (1.9%), докато най-ниските годишни нива се наблюдават при транспорта (-4.8%), комуникациите (-1.0%) и жилищата (-0.5%).

На месечна база, основните компоненти с най-високи месечни равнища са транспорт (1.4%), алкохол и тютюн (1.3%) и хотели и ресторанти (0.3%), а най-ниските са облекло (-11%), храни и комуникации (с по -0.3%).

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?