Инфлацията за 2009 г. е 0.6% - най-ниската от 15 години

Инфлацията през 2009 г. е 0.6% - най-ниската след 1994 г. Това стана ясно в четвъртък, когато Националният статистически институт (НСИ) обяви данните за инфлацията през декември 2009 г.

На месечна основа – декември спрямо ноември – инфлацията е 0.5%. Спрямо същия месец на 2008 г. тя е 0.6%.

Средногодишната инфлация – януари -декември 2009 г. спрямо същия период на 2008 г. - е 2.8%.

Ниската годишна инфлация се дължи на икономическата криза, която се отрази на рязкото свиване на потреблението. То от своя страна предизвика задържане на цените, а през някои от месеците - и спадането им.

Инфлацията в България бе считана за проблемно висока на фона на въведения през 1997 г. валутен борд. Според принципите на функционирането на борда инфлацията трябваше да бъде около равнището в страната, към която валута е привързан левът – в случая с инфлацията в еврозоната. Високата инфлация редом с големия дефицит по текущата сметка бяха сред причините, сочени като пречка пред страната за успешно присъединяване към еврозоната.

Според данните на НСИ през декември най-чувствително е било повишаването на цената на храната - с 1.1%.

НСИ пусна на интернет-страницата си и калкулатор за изчисляване на инфлацията на отделното домакинство. Тя ще се базира на стоките и услугите, които домакинството потребява и относителната им тежест в домакинската "кошница."

Споделяне

Още от Бизнес