Информационен портал: www.evrofondove.eu

Информационен портал: www.evrofondove.eu

През октомври стартира уникален Интернет портал със свободен достъп, който ще бъде вашият първостепенен източник на информация, консултации, идеи и помощ за кандидатстване по оперативните програми на Европейския съюз (2007-2013 г.) и други актуални финансови инструменти.                

Какво предлага порталът?

-         Улеснен достъп до информация за финансовите инструменти на ЕС и други донорски програми и организации

-         Подкрепа за реализиране на проектни идеи

-         Прозрачност при усвояването на средствата за безвъзмездна подкрепа

-         Подпомага връзката между търсещи и предлагащи безвъзмездно и възмездно финансиране

-         Прозрачен пазар на консултантски услуги

-         Подпомага достъпа до експертни услуги

-         Насърчава развитието на гражданското общество

Какви са нашите принципи?

-         Услуги в обществена полза

-         Свободен достъп до информация

-         Информационни услуги според нуждите на потребителите

-         Информация в реално време

-         Различни гледни точки

-         Надеждност на информацията

Какво ще съдържа порталът?

-         Информация за възможности за безвъзмездно финансиране на проектни идеи, с фокус върху европейски фондове

-         Мнения и оценки на възможностите за финансиране на проектни идеи и свързаните с тях институции

-         Обща информация за изпълнението на правителствената политиката на развитие

-         Проектни идеи и идеи, търсещи подкрепа

-         Добри европейски практики

-         Създаване на партньорства за изпълнение на проекти

-         Възможности за съфинансиране

-         Информация за получатели на безвъзмездно финансиране от държавата

-         Информация за консултантски услуги и техни доставчици

Искате да сте част от идеята?

Ако вие сте:

-         Браншова камара, социално-икономически партньор, организации в подкрепа на бизнеса, сдружения на общини  и търсите улеснен достъп до актуална информация и съдействие за вашите членове по оперативните програми;

-         Държавна институция и търсите ефективен начин на връзка и общуване с вашите потенциални бенефициенти и обществото;

-         Финансова институция и предлагате кредити в полза на общините и бизнеса, и желаете да насърчите вашите клиенти да осъществят своите проекти;

-         Консултантска организация с доказан опит и се стремите към прозрачен и лоялен пазар на консултантски услуги;

-         Организации, които се занимават със социологически и икономически изследвания и проявяват интерес към процесите, свързани с финансирането по европейски и други донорски програми;

-         Ако имате проектна идея,

СТАНЕТЕ НАШИ ПАРТНЬОРИ!

Порталът се изготвя от професионален екип от експерти и анализатори от Интегра груп ООД и IT специалисти от Макс График ЕООД.

За информация и контакти:

 

Христо Чорбаджийски

[email protected]

02/9816056

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?