"Информационно обслужване" с приходи от 4 млн. лева за първото тримесечие

"Информационно обслужване" с приходи от 4 млн. лева за първото тримесечие

Държавната компания "Информационно обслужване" е реализирала приходи от над 4 млн. лв. за първото тримесечие на 2016 г. Това е ръст от 176 000 лв., което е с 5 % над планираното в бизнес плана за същия период, съобщи Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), което е принципал на дружеството.

Увеличението се дължи на нови сключени договори и ръст на продажбата на електронни подписи с 40% спрямо планираните.

Отчетената печалба преди данъци е 440 000 лв., което е 7 пъти над заложеното в бизнес плана, посочват от МТИТС.

В първите три месеца от годината е отчетен спад на разходите с 9 %.

Сред новите проекти на дружеството от началото на годината са поддръжка и развитие на изчислителната система "ИНТРАСТАТ" към Националната агенция за приходите, поддържане и експлоатация на Националната база данни "Население", т.нар. ЕСГРАОН, за тригодишен период, както и дейности по администриране и одит на информационна и комуникационна инфраструктура, и консултантски услуги за структури от държавната администрация.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?