"Информационно обслужване" ще продължи да поддържа софтуера на НАП до 2018 г.

"Информационно обслужване" ще продължи да поддържа софтуера на НАП до 2018 г.

"Информационно обслужване" ще продължи да поддържа и усъвършенства софтуера за управление на постъпленията в Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от Министерството на транспорта, което е принципал на държавната компания.

Проектът е на стойност 1 296 240 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението му е до септември 2018 г.

Софтуерът за управление на приходите е съставен от четири компонента.

Единият е приложен софтуер, който осигурява функционалности за администриране на данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски.

Другият компонент е интерфейси към електронни услуги, други системи на НАП и към външни за НАП организации и системи.

Останалите са  процедури в базата данни и структурата на базата данни и данните в нея.

Софтуерът на НАП включва няколко основни модули от функционалности. Това са сигурност, регистрация, обработка на декларации и определяне на задълженията, обработка на плащания, данъчно – осигурителна сметка и данъчно-осигурителна информационна сметка, приходно счетоводство, конфигурация, помощни, услуги за клиенти и управление на архиви.

Софтуерът съхранява информация в базата си данни за регистрационни данни, данни за декларирани задължения, плащания, сметка на клиентите на НАП, сметкоплан, данни за потребителите на системата, данни за подадените и издадени документи.

Той осъществява постоянна връзка и обмен на информация с други организации, като Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, ГРАО, обслужващи банки, ИА ГИТ, НЗОК, НОИ и други.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?