Информацията за е-учебниците - на едно място

Информацията за е-учебниците - на едно място

Министерството на образованието събра на едно място линковете към дигиталните издания на хартиените учебници, които се ползват в часовете от І до VІІ клас.

Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание.

Достъпът е осигурен безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.

Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

Целта е децата да могат да ползват дигиталните версии на учебниците, за да не носят всеки ден в училище хартиените варианти. Това е една от мерките на министерството за намаляване на теглото на ученическите раници.

Споделяне

Още от България