Инициатива на ЕК търси работа в друга евространа

Инициативата за мобилност на Европейската комисия и мрежата за Европейски услуги за заетост (EURES) ще помогне на 50 европейски граждани да започнат първата си работа в друга европейска страна, съобщиха от Агенцията по заетостта в понеделник. Инициативата е по повод 50-годишнината от сключването на Римския договор, с който се създава Европейската общност.

Участник в инициативата може да бъде всеки гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз (ЕС) или на страна от Европейската асоциация за свободна търговия (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн). В конкурса се допускат само хора, които не са работили, учили или били на стаж в чужбина преди това.

За целта е необходимо желаещите да се регистрират, като попълнят кратък формуляр за регистрация и като изпратят кратко описание защо искат да работят в чужбина и какъв опит очакват да придобият.   

За да се регистрират, кандидатите трябва да са готови да приемат работа в друга европейска страна най-малко за четири месеца. Минималната възраст за участие е 18 години, няма ограничения на горната възрастова граница. Търсят се хора от всички сфери на икономиката и образованието.

До 15-ти октомври т.г. продължава регистрацията  в Интернет портала на EURES – www.eures.europa.eu , като се попълни ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на един от официалните езици на Европейския съюз или на норвежки, или исландски език.

След приключване на регистрацията Европейската комисия, съвместно с EURES мрежата във всяка участваща страна, ще разгледа кандидатурите и ще избере 50 кандидати за първа работа в чужбина. Очакванията са, че в списъка на спечелилите ще има поне един представител на всяка от 31 участващи страни. Спечелилите конкурса ще бъдат активно подпомогнати от EURES мрежата да намерят работа, отговаряща на техните предпочитания и възможности. EURES няма да участва в сключването на трудовия договор, който се подписва между работодателя и служителя.

През 2008 г. всички 50 победители в конкурса "Моята първа работа в чужбина" и всички организации - домакини ще бъдат поканени на празненство в Брюксел или на друго централно място в ЕС, където ще имат възможност да обменят опит и да се направят първите изводи от инициативата.

Споделяне

Още от Европа