Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Инициатори на референдума са ГЕРБ и Инициативният комитет на БСП

Всички председатели на РИК са от управляващата партия, става явно от думите на председателя на ЦИК Красимира Медарова

22 коментара
Красимира Медарова, сн. БГНЕС

Госпожо Медарова, в съобщение, публикувано на страницата на Централната избирателна комисия,казвате, че ЦИК е превърната в политическа мишена. Защо?

Становището, което взехме и поставихме на страницата на ЦИК и разпространихме чрез БТА, беше взето във връзка с конкретни обвинения по отношение на комисията. Обвиниха ни,че вземаме решения несъобразно със закона, а при вземането на решения се намесват и други фактори.

Именно това предизвика ответната реакция на ЦИК, тъй като не сме политически орган, а сме независими.В решението на Конституционния съд подело номер 4 от 2011 година според мен е дадено най-ясно тълкуване на този въпрос.В тази връзка бе отменен и текстът от Избирателния кодекс (ИК), който предвиждаше и мандатът на член на ЦИК да бъде прекратяван по искане на предложилата го политическа сила.

В решението си КС изясни правната природа на органа ЦИК и връзката на неговите членове с предложилите ги политически сили. Въпросната връзка се прекъсва в момента, в който те бъдат избрани за членове на комисията.

Нека бъдем по конкретни. Вие отговаряте на обвиненията на БСП за начина на назначаване на Районните избирателни комисии или на нещо друго?

Не бягам от конкретиката,но не бих искала да се фиксирам върху нея. Тази позиция има за цел не толкова да даде отговор на отправените обвинения към нас по повод отделно решение, а по-скоро дазаявипозицията на ЦИК като принцип на действие в работата ѝ.

Трябва да стане ясно,че няма да бъде толерирана позицията,в която една или друга политическа сила,организация или група от граждани,когато са недоволни от дадено решение на ЦИК, да го обсъждат по начин, накърняващ достойнството ни.

Организирате първия национален референдум в демократичната история на България. Анализаторите смятат, че има твърде много непълноти в нормативния акт, регламентиращ допитването. Как се справяте със синхрона между специалния закон и ИК?

Действително, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление в частта за произвеждане на национален референдум е непълен. Именно по тази причина в Преходните и заключителните разпоредби на закона е предвидено да се прилагат "съответните разпоредби на Изборния кодекс".

Само че ИК урежда различните видове избори. Той няма за цел да уреди произвеждането на национално допитване. Изборите имат своя специфика,а референдумът е съвсем друг тип изразяване на воля на гражданите. Съвсем ясно е дадено и определението – в единия случай говорим за избиратели, а в другия- за гласоподаватели. Именно по тази причина е доста трудно текстове, които са предвидени за избори, да бъдат използвани във вида, в който са разписани,за референдум. Но друг препращащ текст няма.

По каква логика тогава ЦИК с решенията си на практика приравнява провеждането на референдум с провеждането на парламентарен вот?

Не бих казала, че се извършва такова приравняване изцяло.Действително между уредбата за изборите за народни представители и тази, която е в закона за пряко участие на гражданите,има прилики.

Например – гласува се с бюлетина, която се поставя в плик,говори се за Районни комисии за провеждане на избори на народни представители,което е и много щекотлив въпрос. Прилики съществуват, но не мога да кажа, че това е единственият вид избор, с който могат да се правят аналогии.

Искам да обърна внимание,че специалният закон ни задължава да приложим "съответните разпоредби на Изборния кодекс" при неуредени въпроси, но не дава никаква конкретизация кои разпоредби са съответни. В случая се налага ЦИК да извършва тази преценка.

Стремим се да подходим с цялата отговорност към това значимо за нас събитие и да не ощетим нито един от участниците, но е възможно в определени случаи, преценката ни да не е съвсем правилна.

Да се върнем на"щекотливата тема" за РИК-овете,както я нарекохте. В закона за референдумите се казва, че районните избирателни комисии, които организират допитването,са за избор на народни представители.Тези комисии, обаче нито са организиралите изборите през 2009 година, нито са бъдещите,които ще организират вота през 2013 година,тъй като все още няма разпределение на мандатите по райони. Не е ли уязвимо решението ви?

По отношение на това решение мога да кажа аргументите на ЦИК, с които бе взето. Не искам да навлизам в детайли, тъй като към момента има жалба срещу това решение. Основният аргумент да се назначат районни избирателни комисии специално за провеждането на референдума, беше тезата, че в закона е посочен само видът РИК, т.е. отнася се само до принципа на съставянето им, а не става въпрос за РИК, които ще проведат конкретен избор за народни представители.

Трябва да се обясни, че районните комисии, които са провели изборите за Народното събрание през2009 година, са с изтекъл мандат и вече не действат. А районни комисии за предстоящия вот за парламент през 2013 година няма как да бъдат назначени сега, защото те са пряка функция от мандатите за народни представители, а съгласно Изборния кодекс тези мандати се определят 70 дни преди дата на вота.

Няма как да знаете разпределението на мандатите в съответните райони. На какъв принцип назначихте РИК, според мандатите от 2009 година ли?И ако са ползвани те, защо не приложите изцяло нормата и не ползвате и съотношението на политическите сили към онзи момент– т.е. комисиите да са доминирани от настоящата опозиция?

В решението ни е посочено,че се използва за база указът на президентаза определяне на изборните райони, съгласнокойто са определени мандатите от 2009 година, а процедурата за назначаването на комисиите е съгласно действащия Изборен кодекс, тъй като в него са разписани начинът на провеждане на консултациите, назначаването, броятна членовете, съобразно съответните мандати.

Означава ли това, че всички назначени председатели на Районни избирателни комисии са представители на ГЕРБ и няма опозиционни председатели?

Приключихме с назначаването им. Съставите са определени, а решенията са качени на страницата на ЦИК. Доколкото на мен ми е известнос изключение на шест от комисиите, в останалите 25не е имало спор за нито един председател на РИК. Беше постигнато съгласие между участниците в консултациите и ние не сме преразглеждали техните назначения.

Т.е. всички са от ГЕРБ,но няма заявена претенция от други партии?

Нямаше заявено противно становищеосвен посочените изключения.

Кой ще защитава основната теза на референдума, т.е. тази"за" ядрената енергетика –инициативният комитет, близък до БСП,който събра над 500 000 подписа за свикване на допитването, или депутатите от ГЕРБ,които също подеха инициатива и уеднаквиха своя въпрос с този на комитета?

В решението на НС, с което се приема произвеждането на референдум и въпросът, са записани двете инициативи – тази на не по-малко на 1/5 от народните представители и тази на Инициативния комитет, събрал не по-малко от 200 000 подписа.

Инициативният комитет е вписан в специалния регистър към Народното събрание, но има и инициатива на депутати и са посочени също като субект за вземане на решението. Съгласно решението на парламента има два субекта,които са инициирали референдума.

Доста въпроси събуди и начинът на регистриране на застъпниците на алтернативната теза. Бяха смесени Изборният кодекс и специалният закон. Според вашето решение ще се събират7000 подписа от Инициативните комитети,пожелали да агитират срещу ядрената енергетика, в така зададения въпрос. Решавате това, позовавайки се на Изборния кодекс. Но той казва и друго – събира се депозит от 10 000 лева.Вие игнорирахте тази разпоредба. Но пък регистрацията на комитетите ще става с брой хора, определен в закона за референдумите, а не в кодекса, на който се позовавате. На какво се дължи този законодателен микс?

Това решение също е обжалвано пред административния съд. Това, което мога да кажа е, че действително не беше лесно да вземем и аргументираме това решение. В закона за пряко участие на гражданите няма разписани правила за легитимирането на застъпниците на алтернативната теза,въпреки че е записано изискването, че те трябва да са равнопоставени с инициаторите на допитването.

Водещата позиция на ЦИК при това решение беше,че тук става дума за гражданска инициатива,поради което участието само на партии и коалиции в застъпването на алтернативната позиция би лишило неправителствените организации да се застъпят за противниковото твърдение, да получат полагащото им се финансиране, достъп до агитация и прочие.

Преценихме, че Инициативен комитет е формата, даваща възможност на най-широк кръг граждани да защитят позицията си. От друга страна не искахме да приложим напълно текстовете на специалния закон и да изискаме събирането на 200 000 подписа от защитниците на алтернативната теза, защото първият комитет разполага с неопределен срок,а алтернативният ще трябва да се вмести във времева рамка. Затова потърсихме изход в кодекса, който постановява те да са 7000.

Как ще решите въпроса с агитационната кампания за референдума и равнопоставеността на тезите? Според ИК финансирането на инициативен комитет е 200 000 лева, тези пари на "теза" ли ще бъдат дадени или на регистриран субект? Времето за кампанията как ще бъде разделено – на теза или на субект,поискал да я защитава?

Все още не сме решили как да уредим правилата за провеждане на агитационната кампания.Законът определя само срока, в който се провежда. Не сме взели конкретно решение,тъй като регистрацията на застъпниците на алтернативната позиция приключва на 7 декември. Считаме, че след изтичането на този срок и след като видим кои са субектите,които са се регистрирали, ще можем да вземем по-правилно решение за равнопоставеността на субектите.

По отношение на финансирането – имаме насрочена среща със Сметната палата, за да обсъдим този въпрос, тъй като при всички случаи този въпрос трябва да бъде регламентиран.

В правната комисия на парламента се приемат поправки на Изборния кодекс. Едно от приетите предложения е ЦИК да излъчва заседанията си онлайн. Вие бихте ли избързали с прилагането му, преди то да е гласувано в пленарна зала. Например – да излъчвате заседанията си за референдума онлайн като подготовка за изборите догодина?

Мога да кажа собствената си позиция – нееднокартно съм заявявала, че публичността и прозрачността в работата на ЦИК е от полза за цялото общество и за комисията.Аз бих приветствала едно такова онлайн излъчване от днес. Но все пак се налага техническа обезпеченост, която трябва да мине през съответните процедури –бюджет и техника. Ето това вече се явява реална пречка.

Не на последно място ние се намираме в сградата на Народното събрание, но това положение е временно – имаше период, в който договорът ни бе изтекъл, ние не можем да правим реконструкции.

Тоест, ще започнете излъчването, едва когато сте в нова сграда?

Не, когато има законов текст, ние ще сме длъжни да излъчваме. Но при всички случаи ще предам тази си позиция на ЦИК и ще обсъдим възможните варианти. Смятам, че ще е полезно за самата комисия обществото да знае какво работим.

Казахте за сградния проблем. Референдумът със сигурност ще бъде организиран от ЦИК, докато тя се помещава в сградата на парламента. А изборите догодина?Или тогава пак ще излезе на дневен ред местенето на комисията в една сграда с централата на ГЕРБ?

Тристранното споразумение между нас, Министерския съвет и парламента е със срок до август2013 година, така че със сигурност изборите ще бъдат проведени, докато се намираме в сградата на бившия партиендом.

До момента от страна на Министерския съвет бе отправено едно единствено предложение и то бе за сградата на НДК, други предложения не са ни били отправяни.Протоколът от разговорите и нашите възражения са качени на страницата на комисията.

От протоколите на ЦИК става ясно, че основните решения се вземат в работните групи, т.е. самите обсъждания са в тях. Склонни ли сте да започнете да публикувате стенограми и от тях, а не само от заседанията на комисията?

Много ми допада идеята в проекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, която дава възможност на ЦИК да приема вътрешни правила за дейността си. Такива предложения и становища от страна на членове на ЦИК заседанията на работните групи също да се публикуват вече имаше. Тъй като няма изработени правила,не се водят още протоколи. Надявам се с приемането на наши правила да се уреди този въпрос по ясен и достъпен начин, тъй като комисиите към ЦИК не са по-различни от комисиите към парламента, а знаем, че те са достъпни.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

22 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Анонимен
  #22

  Сънародници, покажете на всички умници, че все пак сме материал и гласувайте с "ДА". Поне веднъж парите ни да отидат за строеж на една АЕЦ, а не да си ги делят пак управниците ни.

 2. Явор Костовист и 2014 година
  #21

  ако поне 20% от избирателите или 1.5 милиона души гласуват, и ако над половината дадат положителен отговор, "парламентът ще бъде длъжен да разгледа въпроса" съгласно закона в срок от три месеца Българи !!! Покажете на целия свободен свят, че не сте тъп матрял! Участвайте в референдума и гласувайте "НЕ"

 3. Анонимен
  #20

  Още едно доказателство, че между двете партийки няма никаква разлика. От едно котило са всички. Маскари.

 4. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
  #19
 5. Анонимен
  #18

  плебисцит 46 73 12-12-12 10:46ч 1.Ще има ли квадратче с "нито да,нито не"т.е несъгласие за провеждане ВЪОБЩЕ на референдума и възможност за превръщането му в недействителен? 2.Ако се задраскат с"Х" двете квадратчета "да" и "не",недействителността и' ще има ли своя принос към определяне ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА още на РЕФЕРЕНДУМА - "гласували повече от половината от гласувлите на миналите избори"? 3.Не мислите ли че изразяването на отрицателното становище, въобще за провеждане на референдума,само с НЕГЛАСУВАНЕ е косвено нарушаване на тайната на ВОТА?

 6. Анонимен
  #17

  Въпросът на референдума беше подменен. Аз лично се подписах за референдум, но това е съвършенно друг въпрос и няма да гласувам защото не подкрепям референдум по такъв вупрос. За провала на Първия референдум и за похарчените мильони отговорност носят от ГЕРБ които подмениха въпроса. Провала ще си е техен

 7. Анонимен
  #16

  Ясно, пак ще победим с 14!

 8. Анонимен
  #15

  До12. Вярно брат ми вие купувате направо комисиите, защо са ви чували с бюлетини. Сега просто ги пишете закъсняла пратка от Дядо Коледа. Лошият материал ще си трае, какво да прави като Дедо Цар не успя да му смени чипа.

 9. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
  #14
 10. news
  #13

  Тия, управляващите, пак ще правят манипулации! Може би това ще бъде тяхната генерална репетиция за манипулиране на резултатите от следващите избори! Самият факт, че се съгласиха с БСП решаването на такъв фундаментален въпрос като бъдещето на атомната енергетика в страната ДА СЕ РЕШАВА И С ГЛАСОВЕТЕ, НА ХОРА, КОИТО НЯМАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ е показателна, за това, че целият референдум е една манипулация!!!! Само ромското население разполага с над 600 хил. полуграмотни избиратели, които освен, че нищо не разбират от проблема, за който ще гласуват, но и не работят, не плащат данъци и осигуровки, А ЩЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДАЛИ НИЕ ДА ПЛАЩАМЕ ТОВА НАЧИНАНИЕ, защото те в плащането няма да участват!!!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.