Иновации и енергийна ефективност ще спестяват 2.7 млрд. евро годишно

Свиване на енергийните разходи с 2.7 млрд. евро годишно след 2020 г., въпреки прогнозирания ръст с 8 процента на енергийното потребление е заложено като крайна цел в проекта за енергийна стратегия на България.

Документът, публикуван на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в четвъртък, е внесен в Министерския съвет и след одобрението му ще бъде публично обсъден, преди Народното събрание да каже последната си дума.

Стратегията се фокусира върху използването на новите технологии в енергетиката и внедряването на т.нар. умни мрежи за управление на преноса и разпределението на електроенергията. Другите акценти са : ръстът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ); заработване на борса за търговия с ток; намаляване на енергийната консумация с 50 процента и подобряване на енергийната ефективност на сградите с пари от продажба на парникови газови и от европейски схеми за финансиране.

На ядрени и газови централи ще се разчита за осъществяване на прехода на сегашната ни енергоемка индустрия към нисковъглеродна икономика. За тях ще има институционална подкрепа.

Правителството също така ще спасява топлофикациите от фалит със специална програма и ще продължи да развива въглищните си електропроизводствени мощности, но само покривайки екостандартите и улавяйки изхвърляните въглеродни газове.

В документа няма вписани проекти “свещени крави“, за разлика от предишния вариант на стратегията, в която присъстваха поименно руските проекти “Южен поток“, АЕЦ “Белене“, “Бургас-Александруполис“.

Подкрепяният от ЕС и САЩ проект “Набуко“ фигурира под друга форма – като част от Южния газов коридор. Упоменати са също междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия, Румъния и Турция, след чието изграждане България вече няма да е зависима само от една входна тръба, през която получава газ само от един доставчик – "Газпром".

Посочени са възможностите за търсене на природен газ в страната и диверсификация на вноса на синьото гориво чрез участие в строеж на терминал за втечнен газ на Егейско море и импорт на компресиран газ с танкери.

По-строги енергийни стандарти за новите сгради

Енергетиката остава приоритетен отрасъл, който ще се управлява прозрачно, ефективно и високо професионално, е записано във визията на правителството за развитието на отрасъла през следващите десет години.

Усилията на българската държава ще бъдат насочени към подобряване на ефективността при производството на електрическа и топлинна енергия и намаляване на загубите при преноса и разпределението ѝ. Предвиждат се стимули за използването на по-икономични превозни средства и по-често ползване на обществения транспорт.

Планира се и въвеждане на по-строги енергийни стандарти за новостроящи се сгради и последователна данъчна политика за по-ефективно използване на енергията.

Държавата си поставя за цел запазване на централизираното топлоснабдяване, въпреки че собствениците на топлофикациите обвиниха енергийния регулатор, че ги води към фалит с ценообразуване, което прави електрическата енергия по-евтина за отопление от парното.

Активно ще се подкрепят методите за високо ефективно комбинирано производство на топлоенергия, като за целта ще се разработи и приеме програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор, пише в проектодокумента.

Край на прекалената електрификация

В него се посочва също така, че “прекалената електрификация на бита води до три пъти повече разходи на първична енергия в сравнение с екологичната и по-евтина алтернатива – пряко използване на природен газ“. Според посочените изчисления заместването на електроенергията с природен газ за отопление и за битови нужди ще допринесе за трикратно спестяване на първична енергия. Целта е битовата газификация да стигне от сегашните 1.5 на сто до 30 процента покритие в страната.

На инвеститорите в нови газови централи за производство на ток ще се оказва институционална подкрепа, тъй като мощностите ще са нужни за балансиране на производството на вятърните централи. Наред с това, ниските емисии на парникови газове, отделяни при електропроизводството от газ (два до три пъти по-ниски от въглищните), превръщат природния газ заедно с ядрената енергетика в предпочитан ресурс в прехода към нисковъглеродна енергетика и икономика.

Електромобили, захранвани от ВЕИ

Предстои развитие на пазара на електромобили, захранвани с произвеждан от ВЕИ ток, специално предназначени за българския пазар и потребител, което е още една стъпка към изграждане на “зелени” градове на бъдещето и на необходимата за тях инфраструктура, се посочва в проекта.

Миналата седмица министър Трайков каза, че се предвиждат стимули за замяна на 20 процента от сегашния автопарк с електромобили след 2020 г.

Специалното внимание за развитие на пазара на електрически пътни превозни средства, захранвани от енергия от ВЕИ, се налага и заради изискването на ЕС за използването на 10 процента възобновяема енергия в транспортния сектор, което най-трудната за страната ни цел за осъществяване, предвид строгите изисквания за биогоривата.

Правителството смята също така да създаде специализирани кредитни линии за финансиране на развойната дейност в енергетиката. За научни разработки в сферата ще се насочат пари и от европейски фондове и програми. От сумите набрани от търговете за разрешителни за емисии на парникови газове и чрез други финансови източници и фискални инструменти ще се подпомага производството и потреблението на енергия от ВЕИ.

С половината от парите от търговията с разрешителни за изхвърляне на парникови газове, която ще заработи от 2013 г., ще се финансират проекти за насърчаване на ВЕИ-мощности, за въвеждане на чисти въглищни технологии за улавяне и съхранение на въглеродния двуокис, както и за подпомагане на социално слабите за енергийните им сметки.

От 2013 г. предприятията ще трябва да купуват правата за изхвърляне на парникови газове, а не както в момента получават безплатни квоти, в чиито рамки трябва да се вместят, ако не искат да плащат глоби. За България и още девет страни от ЕС, които са силно зависими от горива и нямат достатъчна свързаност на собствената енергийна мрежа с европейската, се предвиждат отстъпки. Така нашите предприятия ще получат в първата година 70 процента безплатни права, които обаче ежегодно ще се намаляват с по 10 процента, за да достигнат 100-процентна търговия с разрешителни за изхвърляне на парникови газове.

Над милиард евро постъпления от продажба на права за СО2

Като се вземат предвид актуалните прогнози за цената на разрешителните за емисии на парникови газове (40лв./тСО2) и ежегодно увеличаващите се обеми търгувани разрешителни, може да се направят предварителни оценки, че републиканският бюджет ще получи над 1 млрд. евро приходи от търговия с емисии за периода 2013-2020 г.

Наред с приходите, които ще бъдат събрани на национално ниво чрез търговете на разрешителни, до 300 млн. емисионни квоти с прогнозна стойност между 6 и 9 млрд. евро са заделени на европейско ниво за финансиране на чисти технологии.

България ще се възползва от възможността и се подготвя да кандидатства пред ЕС за финансиране на такива проекти на националната територия още в първата процедура – до края на 2011 г., както и последващо във втората – до края на 2012 г.

Като резултат от въвеждането на нови ядрени, ВЕИ и чисти въглищни мощности се очаква емисионната интензивност да спадне от 500 до 156 кг СО2/ Мвтч, предвижда проектостратегията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес