Иновации на “Дънди“ вдигат добива в златната мина “Челопеч“

Канадската компания “Дънди Прешъс Металс“, чието дружество “Челопеч Майнинг“ е концесионер на единствената разработена златна мина у нас, планира нововъведения, които ще намалят разходите и ще увеличат производствената ефективност в рудника, съобщиха от фирмата във вторник.

В момента се прокопава втора наклонка с дължина 4 км под земята, където ще се монтира гумено-транспротна лента за превоз на добитата руда, отчете дружеството в навечерието на Деня на миньора, честван на 18 август.

“Дънди“ осъществява мащабна програма за модернизация на златната мина и в последните години запазва трайна тенденция за увеличаване на производството. В рудника са заети 990 работници и служители.

От 2006 г. мината работи по нова система за добив - камерна система със запълнение, която се прилага широко в модерните рудници по света и осигурява по-висока степен на безопасност, опазване на земните недра и оптимално извличане на подземните богатства. “Работата с отворени пространства (камери) по-лесно се визуализира чрез 3D модели, защото позволява измерване с електронни уреди и дигитализиране, като така дава възможност за по-точно планиране, анализ и управление на производствените процеси“, посочват от дружеството.

В момента то вади около 960 хиляди тона руда годишно, от които произвежда 71 хиляди тона концентрат за преработка в чужбина. Амбицията на "Челопеч Майнинг” е в следващите години да достигне нива на производство от 2 млн. тона годишен добив.

В ход е и програма за модернизация на хвостохранилището съгласно най-съвременните стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

“Челопеч Майнинг” продължава мащабната си програма за опазване на околната среда. Откакто компанията стопанисва рудника, за пръв път в половинвековната история на мината започват да се рекултивират нарушени от минала минна дейност терени. Дружеството и Държавно горско стопанство - гр. Пирдоп подеха съвместна инициатива за залесяване и отглеждане на букова гора на площ от 20 дка във вододайната зона на община Челопеч.

Дружеството инвестира и в инфраструктурни, социални и културни проекти в общините в съседство на рудника. През тази година договорената сума е 841 500 лева. С част от тях се реставрира храмът “Св. Николай Мирликийски Чудотворец” в с. Челопеч, който е построен през 1835 г. и през 2006 г. е обявен за паметник на културата.

Дружеството осигурява субсидия за 80% от общите разходи за издръжка на Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение “Челопеч”.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?