Иновациите за нагряване на тютюн подготвят бъдещето без дим

Независими анализи сочат, че тези технологии са по-добрата алтернатива на пушенето, казва Вержиния Джевелекова от "Филип Морис"

Вержиния Джевелекова, сн. Елена Ненкова

Напоследък световните тютюневите гиганти се трансформират в технологични компании, инвестирайки огромни средства в разработването на т.нар. иновативни продукти, при които по електронен път тютюнът се нагрява. Дали новите технологии могат да намалят риска за потребителите на тютюн и доколко не са по-малко опасни от цигарите? Дали предвещават края на цигарения бизнес? Дали на практика пушачите ще изберат новите продукти като заместител на пушенето? Това предстои да разберем в бъдеще. След публикуването в първа и втора част на материали по тази тема на престижното германско издание "Ерце Цайтунг" (Artze Zeitung), се обърнахме с актуални въпроси, които все повече хора в България си задават, към Вержиния Джевелекова,  Мениджър корпоративни връзки в българското дружество на един от иноваторите в тютюневата индустрия "Филип Морис" (ФМ). 

Г-жо Джевелекова, през последните няколко месеца в София се  забелязват все повече хора, които използват бездимното устройство "АйКОС" (IQOS), вместо да пушат цигари. Безопасна ли е системата IQOS?

Употребата на IQOS не е безрискова. Всъщност във всяка наша комуникация ние ясно посочваме, че от здравна гледна точка най-добре е човек никога да не започва, или ако е започнал, да спре да ползва тютюневи изделия. IQOS – нашето електронно устройство, което нагрява тютюна без горене – е предназначено за пълнолетни пушачи, които не искат или не могат да се откажат от употребата на тютюн и които искат да заменят цигарите с по-добра алтернатива. Затова е много важно характеристиките на IQOS и начините за неговата употреба да бъдат обяснени от професионални IQOS инструктори и консултанти само на пълнолетните пушачи, които не желаят да спрат да употребяват тютюн. Именно на тях предоставяме ясна информация за рисковете и никога не осъществяваме комуникация с непушачи или бивши пушачи.

Какви основания имате да твърдите, че нагряването на тютюна е по-добра алтернатива на цигарите?

Най-простото обяснение е, че нашата система за нагряване на тютюн премахва процеса на горене. А за да докажем, че нагряването на тютюна е по-добра алтернатива на пушенето на цигари,  ние сме разработили многостепенен подход за научна оценка по модела на фармацевтичната индустрия и при спазване на международните насоки за най-добри практики в научните изследвания. Вече над 10 години "Филип Морис Интернешънъл" провежда научни изследвания и разработва нови продуктови платформи в тази посока, като анализира съвкупност от научни данни,  събрани в рамките на нашата многостепенна програма за научна оценка. Нашите изводи за употребата на IQOS се валидират и потвърждават чрез редица многообразни научни изследвания, а не се основават само на еднократен лабораторен анализ или клинично проучване.

Подходът на компанията е разработен така, че да се осигурят 5 нива на научни доказателства в процеса на цялостната научна програма. Първо се проверява дали дизайнът на продукта не създава допълнителен риск в сравнение с вече познатите рискове при цигарите.  Едва тогава се провеждат следващите изследвания. Извършват се лабораторни анализи и клинични  проучвания за оценка на образуването и излагането на емисиите, както и на нивото на токсичност в сравнение с цигарите.

Също така, "Филип Морис" осъществява и проучвания за това дали потребителите разбират правилно посланията относно рисковия профил на продуктите, както и как употребяват продукта в реални условия. И накрая, компанията проследява дългосрочния ефект от употребата на IQOS след пускането му на пазара. Събраните на всеки от тези етапи доказателства потвърждават нашето твърдение, че IQOS е по-добра алтернатива на цигарите с потенциал за намален риск в сравнение с продължителното пушене. 

До момента сме провели множество проучвания, включително и 8 клинични проучвания в Япония, САЩ и Европа, чрез които се проследява ефектът при три групи: пушачи, които продължават да пушат цигари, такива, които са преминали на IQOS, и такива, които са спрели да пушат. Резултатите са обнадеждаващи за нас и всеки, който има интерес, може да разгледа данните от нашите клинични проучвания на портала за клинични проучвания на САЩ.

Общоприетото мнение е, че никотинът е веществото, което прави тютюна опасен. Сега вие казвате, че горенето е големият проблем, а не е ли и никотинът. Можете ли да обясните малко по-подробно?

Никотинът е естествена съставка на тютюневото растение. Той води до пристрастяване и затова хората употребяват тютюн. Той обаче не е основният причинител на заболяванията, свързани с пушенето. Всъщност истинската опасност идва от тютюневия дим, който се освобождава, когато тютюнът гори при температура от над 600 градуса. Тютюневият дим съдържа над 6000 вредни вещества, като за 1% от тях е доказано, че са канцерогенни. С нашата нова технология се избягва горенето, като вместо това тютюнът се нагрява до максимална температура от 350 градуса. По този начин се намаляват значително тези вредни вещества в тютюневия дим. Всъщност това не е дим, а аерозол, който съдържа 80% вода.

В тютюневите стикове, които се използват с IQOS, има странен жълтеникав филтър, който се втвърдява от топлината. От какво е направен той и опасен ли е?

Това е биополимерен филтър, направен от полимлечна киселина, която се извлича от царевично нишесте и той е биоразградим.  Полимлечната киселина е един от най-често срещаните полимери в света и се използва в производството на редица потребителски стоки. Този филтър е поставен в нашите тютюневи стикове с цел да се намали допълнително броят на вредните вещества. Втората причина е, че този биополимерен материал охлажда аерозола. Когато стикът се ползва, биополимерът се втвърдява, а това е нормална реакция на температурата на аерозола. Компанията извърши анализ на биополимерния филтър, който показва, че той не влияе на токсичността на аерозола.

Защо не предлагате все още IQOS в САЩ? Какъв е статутът на вашето заявление в Агенцията за храни и лекарства (FDA)?

За да можем да продаваме IQOS в САЩ, трябва да подадем в FDA т.нар. предпазарно заявление. "Филип Морис Интернешънъл" е внесла такова заявление на 30 март 2017 г. Това е част от регулаторната процедура в САЩ и ние очакваме решението.

Освен това, ако искаме да предлагаме в САЩ даден продукт като продукт с модифициран или намален риск на пълнолетните потребители, ние трябва да преминем и през друга процедура. Нашето научно досие, заедно със заявление по тази процедура е подадено на 5-ти декември 2016 г. Процесът на разглеждане на това заявление е много сложен и с много етапи и се нарича "заявление за одобрение на тютюнево изделие с модифициран риск“. В рамките на тази процедура досега е извършена оценка на нашите научни данни, осъществени са наблюдение и проверки във всички наши производствени предприятия, както и в научноизследователските ни центрове и в центровете за клинични проучвания. На втория етап от тази процедурата представители на "Филип Морис Интернешънъл" взеха участие в заседанието на специализирания "Научен консултативен съвет за тютюневи изделия“ (Tobacco Products Scientific Advisory Committee - TPSAC), който е звено на Американската агенция за храни и лекарства (FDA). По време на изслушването експертите на нашата компания  представиха наличните данни и резултати.  Съветът разгледа доста широк кръг от научни и технически данни и въпроси, както и такива, свързани с комуникацията с потребителите.

Макар да не изрази съгласие с някои конкретни формулировки в предложените от компанията комуникационни послания, той потвърди, че научните данни подкрепят мнението, че пълното преминаване на IQOS намалява значително излагането на вредни вещества. Това е много окуражаващо за нас и ние очакваме FDA да излезе с решения и по двете заявления.

Непрекъснато споменавате данните на "Филип Морис". Има ли изследвания, проведени от трети независими изследователи или от държавни органи?

Ние приветстваме независимата проверка и верифициране на нашите научни данни за системата за електронно нагряване на тютюна. Вярваме, че това е много важно с оглед постигането на прозрачност и изграждането на доверие в обществото и държавните институции в нашата научна работа и данни.

Да, вече има изследвания, осъществени от независими научни специалисти в различни области, които доказват отсъствието на горене при IQOS, пожарната безопасност на устройствата IQOS и употребяваните тютюневи стикове, химичния състав на аерозола от IQOS  и намаленото образуване на вредни и потенциално вредни вещества, липсата на негативно въздействие върху качеството на въздуха в затворени помещения, както и резултатите от неклиничните и клинични проучвания на компанията. Примери за организации, провели такива изследвания, са Германският институт за оценка на риска (BfR); Комитетът по токсичност, канцерогенност и мутагенност на Великобритания (COT), организацията Public Health England; Отделът за здраве и околна среда на Националния институт по обществено здраве на Япония; Центърът за контрол и изпитване на качеството на тютюна в Джънджоу, Китай. За нас нарастващият интерес на държавните органи и независими институти и организации към валидирането на нашите бездимни продукти е обнадеждаващ и стимулиращ, и ние очакваме да получим все повече външна подкрепа в нашите усилия за изграждане на бъдеще без дим. 

След като "Филип Морис" обяви, че ще спре да произвежда традиционни цигари през 2025 г., в развитието на нови блендове за тютюневите изделия за IQOS  ли ще е съсредоточена дейността на компанията?

"Филип Морис" инвестира повече от 1.5 млрд. долара вече над 10 години в разработване и научни изследвания на нови технологични платформи и продукти, които да намалят риска за пълнолетните пушачи. След фабриките ни в Италия и Швейцария, компанията инвестира огромни средства в трансформирането на фабриките в Гърция, Румъния и Германия. Това само потвърждава сериозните намерения и изпълнението на обявените цели и визия на компанията за изграждане на свят без дим. И това е само началото, защото освен в усъвършенстване на най-напредналата ни система за нагряване на тютюна и разнообразяване на използваните с нея продукти, "Филип Морис" работи и по още три нови платформи–алтернативи на традиционното пушене.

За бъдещите намерения на компанията, нашият главен изпълнителен директор Андре Каланцопулос заяви убеждението си, че ще дойде моментът, когато ще има достатъчен прием на тези по-добри алтернативи от пълнолетните потребители в сравнение с продължаване на пушенето, и с подкрепата на правителствата по света, ще видим края на цигарите.

За половин година от навлизането на IQOS на българския пазар приблизително какъв дял от пушачите у нас преминаха на бездимното устройство?

За навлизането на пазара на която и да е нова технология, независимо от индустрията, включително и за нашата, само няколко месеца от старта в София през ноември 2017 г. е съвсем кратко време за отчитане на устойчиви резултати.

Но това, което наблюдаваме като интерес в София е окуражаващо и ни дава стимул за разширяване и в други градове в страната – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и други. Важно е да спомена, че предлагането на иновативни технологични продукти изисква и нов начин на работа и комуникация. Дигитализацията и бързата реакция, характерна за стартъп фирмите, се превърнаха в част от новата ни фирмена култура. Ето така ние осъществяваме най-голямата трансформация в историята си. Това означава създаване на центрове за обслужване на клиенти, актуализиране на продуктите, оптимизиране на процесите и услугите на база обратна връзка от потребители.

Този подход от света на новите технологии е напълно нов за нас и изисква и ние бързо да се адаптираме към него и да променим установения с десетилетия бизнес модел, за да можем най-добре да отговорим на потребностите на пълнолетните потребители. Тъй като IQOS представлява ново високо-технологично електронно устройство, неговите характеристики и начин на използване трябва да бъдат детайлно и внимателно обяснени. Ние държим всеки пълнолетен потребител, който е заявил интерес, да получи професионално и компетентно обучение за функционирането му и неговите качества, за да може да направи своя информиран избор за употреба. Затова осигуряваме персонален подход и подходящи условия в специализираните ни магазини.

По този начин можем да гарантираме контрол върху достъпа на непълнолетни и на други социални групи /например, бременни жени/. Трябва да добавя, че нашите пазарни изследвания и наблюдения в световен мащаб показват, че устройството не представлява интерес за непушачи и бивши пушачи.

Българите по принцип сме любопитни и отворени за иновациите, технологиите и науката, затова считаме, че иновативните продукти са приети добре от пълнолетните пушачи в страната. Ние сме убедени, че това е правилният път за развитие на цялата индустрия и този път води до бъдеще без дим.   

Това интервю се осъществи с подкрепата на "Филип Морис България".

Споделяне

Още от Интервюта