Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство

Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство

Инспекцията по труда засилва допълнително контрола в сектор "Селско стопанство" предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите на полето. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ).

За целта ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности.

Акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила.

Секторът е един от най-рисковите по отношение използването на недеклариран труд и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Поради това ежегодно в него се извършват около 10 на сто от всички проверки на ИА ГИТ.

През 2020 г. в селското стопанство са извършени 3567 проверки. Констатираните нарушения са 10 464 , от които 6422 са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 4028 - по изпълнение на трудовите правоотношения.

Случаите на работа без трудов договор, установени в сектора през 2020 г., са 207 от 2641 общо.

Работниците в селското стопанство трябва да бъдат наети на трудов договор. Сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е само един от начините за законосъобразно наемане на работна сила в сектора.

От 2021 г. тютюнопроизводителите също имат право да наемат работници с т.нар. еднодневни трудови договори. Наетите на тях не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд "Пенсии" и във фонд "Трудова злополука и професионална болест", припомнят от ГИТ.

Осигурителните вноски се внасят авансово, преди заявяването на образците на еднодневни трудови договори.

Земеделските стопани, обработващи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, и тютюнопроизводителите могат да заявят образци по всяко време, дори извънработното за администрацията, чрез специално разработения софтуер за предоставянето им.

Той позволява автоматично генериране на веднъж вече въведени данни на наети , калкулатор за дължими осигурителни вноски и данъци за сметка на наетите, чистата сума за получаване и др.

От началото на годината 225 земеделски стопани са заявили общо 35 647 броя образци на еднодневни трудови договори, от които за 4 часа - 4270 броя.

Основно договорите са за отглеждане на лозя - винени, ябълки, ягоди и лавандула.

Споделяне

Още от Бизнес