Инсталация ще сортира сметта на Габрово

Сепарираща инсталация за сметта на Габрово, откри организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки "ЕкоБулПак" във вторник. Това е второто подобно съоръжение на организацията след Сливен.

Инсталацията за сортирането на рециклируемите отпадъци е част от общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изградена от "ЕкоБулПак". Нейният капацитет за обработка е 4 тона отпадък на час и е съобразен с генерираните битови отпадъци от общината, които са 31 060 т за 2006г.

Разделянето на боклука ще се извършва от 19 работници, наети чрез “Бюрото по труда” в Габрово, като се планира се постепенно те да нараснат до 40 души.

Изграждането на сортиращи инсталации е част от задълженията на организациите по оползотворяване във връзка с подписаният Меморандум с Министерството на околната среда и водите. До края на годината от "ЕкоБулПак" ще бъдат пуснати в експлоатация такива съоръжения и в София, Пловдив, Русе, Търговище, Пазарджик, Горна Оряховица.

Организацията е първата, която инвестира в изграждане на собствени сортиращи инсталации. “По този начин имаме възможност да контролираме целия процес по разделно събиране на отпадъците, защото за правилното му функциониране не е достатъчно само да се поставят цветни контейнери", коментира нейният прокурист Милен Димитров.

Споделяне

Още от България